M. Ciurchea, Catalog of lichens in Romania 1998

|    HOME    |    Intro    |    Contact    |    Catalog    |    References    |    Index    |    Hydrologic map of Romania    |    Vita

REFERENCES

A. Publications on lichens in Romania / B. General references / C. References after 1998 (not in checklist)

1. Literature after 1967 / 2. Literature before 1967
[1]. BARTÓK, K. & CODOREANU, V., 1979: Contributii la cunoasterea florei si vegetatiei lichenologice din Muntii Vladeasa (rama vestica). - Contrib. Bot. Cluj, 37-45.
[1/1983]. BARTÓK, K. & CODOREANU, V., 1983: Compozitia lichenologica a cenozelor din Masivul Vladeasa (Bazinul Draganului si Iadului). - Nymphaea 10: 207-216, Oradea.
[2]. BARTÓK, K., 1981: Flora si vegetatia lichenologica a fagetelor din Muntii Bihor. - St. cerc. biol. ser. Biol. Veget. 33, 1: 37-43, Bucuresti.
[2/1982]. BARTÓK, K., 1982: Flora si vegetatia lichenologica a padurilor de amestec din Muntii Bihorului. - St. cerc. biol. Ser. Biol. veget. 34, 2: 101-106, Bucuresti.
[2/1984]. BARTÓK, K., 1984: Biomasa lichenilor epifiti din as. Piceetum montanae Austro-Carpaticum din Muntii Bihorului. - Contrib. Bot. Cluj-Napoca: 29-32.
[3]. BARTÓK, K., 1988: Raspândirea genului Diploschistes Norm. în România. - St. cerc. biol. Ser. Biol. Veget. 40, 2: 91-98.
[3/1994]. BARTÓK, K., 1994: Raspândirea familiei Pannariaceae în România. - St. cerc. biol. Ser. Biol. Veget. 46, 2: 121-129.
[3/1994]. BARTÓK, K., 1994: The Family Stictaceae in Romania,- Contrib. Bot. Cluj-Napoca: 47-57.
[4]. BARTÓK, K., 1987: Lichen Biomass of Dwarf Pine Shrubberies in the Retezat National Park. - St. cerc. biol. Ser. Biol. Veget. 32, 2: 91- 96.
[4/1987]. BARTÓK, K., 1987: Biomasa comunitatilor de licheni specifice molidisurilor montane din Parcul National Retezat. - St. cerc. biol. Ser. Biol. Veget. 39, 1: 40-45.
[4/1989]. BARTÓK, K., 1989: Comunitati de licheni din ecosistemele montane ale Retezatului calcaros. - St. cerc. biol. Ser. biol. Veget. 41, 2: 77-82.
[5]. BARTÓK, K., 1986: Cercetari asupra florei si vegetatiei lichenologice a unor quercete din Transilvania. - Contrib. Bot. Cluj-Napoca: 41-45.
[5/1987]. BARTÓK, K., 1987: Cercetari lichenologice în unele fagete din Nordul Transilvaniei. - Contrib. Bot. Cluj-Napoca, 55-61.
[6]. BARTÓK, K., 1988: Recherches lichénologiques dans quelques forêts de mélanges (hétres et résineuses) de la Transylvanie (Roumanie). - Contrib. Bot. Cluj-Napoca: 189-196.
[7]. BARTÓK, K., 1989: Recherches lichénologiques dans quelques forêts d' picéa de la Transylvanie (Roumanie). - Contrib. Bot. Cluj-Napoca: 111-116.
[8]. BARTÓK, K., 1993: Structura si biomasa comunitatilor de licheni (Lichenophyta), Parcul National Retezat, Studii ecologice. - Edit. Vest Side Brasov: 136-147.
[9]. BARTÓK, K., 1990: Comunitati de licheni din Muntele Cozia. - St. cerc. biol., Ser. Biol. Veget. 42, 1: 25-29
[10]. BARTÓK, K., 1994: Studiul florei de licheni din Sud-estul Muntilor Zarandului. - Studia Univ. "Vasile Goldis" Arad 4: 102-108.
[11]. BURLACU, L., 1967: Contributii la cunoasterea florei si vegetatiei lichenologice a padurilor din raionul Dorohoi (reg. Suceava). - Anal. St. Univ."Al. I. Cuza" Iasi sect. II- Biol. 13, 1: 167-172.
[12]. BURLACU, L., 1969: Contributii la cunoasterea florei lichenologice din Moldova. - Comunicari de Botanica Bucuresti 8: 79-88.
[13]. BURLACU, L., 1969: Contributii la cunoasterea florei lichenologice din Cheile Bicazului. - Comunicari de Botanica Bucuresti 9: 207-215.
[14]. BURLACU, L. & DIACONESCU, F., 1969: Contributii la cunoasterea florei lichenologice din Masivul Leaota. - Anal. St. Univ. "Al. I. Cuza" Iasi sect. II-Biol. 15, 1: 203-209.
[15]. BURLACU, L., CIURCHEA, M. & CODOREANU, V., 1969: Contributii la cunoasterea florei si vegetatiei lichenologice arboricole din padurile dintre Cozla si Pescari (jud. Caras Severin). - Anal. St. Univ. "Al. I. Cuza" Iasi sect. II-Biol. 15, 2: 357-367.
[16]. BURLACU, L., 1969: Contributii la cunoasterea florei si vegetatiei lichenologice arboricole din padurile Horlaceni, Gorovei, Vaculesti si Vârful Câmpului (jud. Botosani). - Anal. St. Univ. "Al. I. Cuza" Iasi, sect. II-Biol., 1: 19-23.
[16/1969]. BURLACU, L., 1969: Contributii la cunoasterea genurilor Alectoria Ach. si Usnea Wigg. (Fam. Usneaceae) din România. - Anal. St. Univ. "Al. I. Cuza" Iasi sect. II-Biol. 15, 1: 199-201.
[17]. CIURCHEA, M., 1965: Licheni calcicoli de la Cheile Turzii (raionul Turda), I. - Studia Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca Ser. Biol. 1: 19-23.
[18]. CIURCHEA, M., 1965: Licheni calcicoli din Cheile Turzii. II. - Studia Univ. Babes-Bolyai Cluj Ser. Biol. 2: 23-25.
[19]. CIURCHEA, M., 1965: Contributii la cunoasterea florei lichenologice din Cheile Turului. - Contrib. Bot. Cluj-Napoca: 91-95.
[20]. CIURCHEA, M., SZABÓ, A., 1966: Licheni corticoli din parcul Arcalia (r. Bistrita). - Studia Univ. Babes-Bolyai Cluj Ser. Biol. 1: 13-23.
[21]. CIURCHEA, M. & CODOREANU, V., 1967: Aspecte din flora si vegetatia lichenologica a împrejurimilor comunelor Vidra si Avram Iancu din Muntii Apuseni, Studia Univ. Babes-Bolyai Cluj Ser. Biol. 1: 39-53.
[22]. CIURCHEA, M. & CODOREANU, V., 1967: Contributii la cunoasterea florei si vegetatiei lichenologice din Muntii Fagarasului (Valea Bâlii si Valea Doamnei). - Contrib. Bot. Cluj: 83-91.
[23]. CIURCHEA, M., 1967: Zur Flechtenflora und Vegetation des Muntele Mare und der Scarisoara-Belioara (Muntii Apuseni). - Studia Univ. Babes-Bolyai Cluj Ser. Biol. 2: 39-49.
[24]. CIURCHEA, M., CODOREANU, V. & BURLACU, L., 1968: Flora si vegetatia lichenologica saxicola dintre Cozla si Pescari (jud. Caras-Severin). - Contrib. Bot. Cluj: 129-148.
[25]. CIURCHEA, M., 1968: Specii noi de licheni din Muntii Apuseni. - Studia Univ. Babes-Bolyai Cluj Ser. Biol. 2: 51-54.
[26]. CIURCHEA, M., 1968: Schedae ad "Floram Romaniae exsiccatam" a herbario Universitatis Napocensis editam: nr. 3041 Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh., Nr. 3040 Diploschistes scruposus Norm.. - Contrib. Bot. Cluj: 521.
[27]. CIURCHEA, M. 1969: Schedae ad "Floram Romaniae exsiccatam" a herbario Universitatis Napocensis editam: Nr. 3142 Collema tenax (Sw.) Ach., Nr. 3143 Leptogium tremelloides S. Gray, Nr. 3144 a., b. Ramalina farinacea (L.) Ach., Nr. 3145 Protoblastenia rupestris (Scop.) Stnr.. - Contrib. Bot. Cluj: 435-437.
[28]. CIURCHEA, M., 1969: Flora si vegetatia lichenologica saxicola de pe Valea Oltului între Proeni si Calinesti (jud. Vâlcea). - Contrib. Bot. Cluj: 117-126.
[29]. CIURCHEA, M., 1970: Vegetatia stâncariilor de pe Valea Calinesti (jud. Vâlcea). - Contrib. Bot. Cluj: 145-165.
[30]. CIURCHEA, M., 1972: Cercetari asupra florei si vegetatiei lichenologice arboricole din regiunea Arcalia. - Contrib. Bot. Cluj: 133-139.
[31]. CIURCHEA, M. & EFTIMIE, E., 1974-75: Beiträge zur Kenntnis der Flechtenflora des Casin-Beckens (Kreis Bacau). - Travaux de la station "Stejarul", Pângarati: 129-133.
[32]. CIURCHEA, M., 1977: Vegetatia lichenologica saxicola de la barajul Fântânele. - Contrib. Bot. Cluj-Napoca, 129-140.
[32/1998]. CIURCHEA, M. 1998: Lichenii din România. Vol. I. Ascomycotina pyrenocarpi. - 333 p., Institutul de cercetari Biologice Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana.
[33]. CIURCHEA, M. & CRISAN, FL., 1991-92: Caracterizarea vegetatiei lichenologice saxicole de pe Valea Somesului Cald, între Fântânele si Tarnita. - Contrib. Bot. Cluj-Napoca: 123-134.
[34]. CIURCHEA ,M. & CRISAN, FL.,1993: Vegetatia lichenologica saxicola din Rezervatia stiintifica a Parcului national Retezat. - Parcul National Retezat: studii ecologice, Ed. West Side Computers Brasov: 58-77
[35]. CODOREANU, V., 1965: Flora si vegetatia lichenologica de pe stâncile calcaroase din Valea Fenesului. - Contrib. Bot. Cluj: 75-84.
[36]. CODOREANU, V. & RATIU, O., 1965: Completari la studiul florei lichenologice din bazinul Stâna de Vale. - Contrib. Bot. Cluj: 85-90.
[37]. CODOREANU, V. & CIURCHEA, M., 1966: Licheni calcicoli de pe Pietrile Albe (Masivul Vladeasa). - Studia Univ. Babes-Bolyai Cluj Ser. Biol. 1: 7-12.
[38]. CODOREANU, V. & SUTEU, ST., 1966: Flora si vegetatia lichenologica a Cheilor Bulzesti. - St. Cerc. Biol. Ser. Bot. Bucuresti 18, 4: 315-323.
[39]. CODOREANU, V., 1966: Flora si vegetatia lichenologica din Rezervatia naturala "Defileul Crisului Repede". - Contrib. Bot. Cluj: 83-101.
[40]. CODOREANU, V., CIURCHEA, M. & SUTEU, ST., 1968: Flora si vegetatia lichenologica saxicola din Cheile Râmetului (Muntii Apuseni). - Contrib. Bot. Cluj: 119-128.
[41]. CODOREANU, V. & CIURCHEA, M., 1968: Schedae ad Floram Romaniae exsiccatam herbario Universitatis napocensis editam. Centuria XXXI, nr. 3042 Candelariella medians (Nyl.) A.L.Sm.. - Contrib. Bot. Cluj: 521.
[42]. CODOREANU, V., CIURCHEA, M. & BURLACU, L., 1968: Flora si vegetatia lichenologica de pe rocile silicioase de la Cozla (raionul Moldova Noua). - Studia Univ. Babes-Bolyai Cluj Ser. Biol. 1: 25-35.
[43]. CODOREANU, V, 1969: Licheni noi din Republica Socialista România. - Studia Univ. Babes-Bolyai Cluj Ser. Biol. 1: 45-47.
[44]. CODOREANU, V., MOLDOVAN, I. & MICLE, F., 1970: Flora si vegetatia lichenologica de pe Muntii Gutâiului (Maramures). - Contrib. Bot. Cluj: 67-70.
[45]. CODOREANU, V. & CIURCHEA, M., 1970: Flora si vegetatia lichenologica saxicola de la Pescari si Divici (jud. Caras-Severin). - Contrib. Bot. Cluj: 57-65.
[46]. CODOREANU, V., 1971: Flora si vegetatia lichenologica saxicola de pe calcarele din Muntii Apuseni. - Teza de doctorat, 228 p. Univ. "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie- Geografie.
[47]. CODOREANU, V. & HODISAN, V., 1971: Flora si vegetatia lichenologica saxicola de la Cheile Runcului si Pociovalistei. - Contrib. Bot. Cluj: 93-103.
[48]. CODOREANU, V. & VITALARIU, GH., 1971: Contributii la cunoasterea florei lichenologice din Bazinul Crasnei (Jud. Iasi si Vaslui). - Comunicari stiintifice Univ. "Al.I.Cuza" Iasi-Institutul Pedagogic: 397-403.
[49]. CODOREANU, V., 1972: Flora si vegetatia lichenologica saxicola de la Cheile Tatarului (Maramures). - Contrib. Bot. Cluj: 123-132.
[50]. CODOREANU, V., 1973: Flora si vegetatia lichenologica saxicola de la "Huda lui Papara" (Masivul Bedeleului). - Contrib. Bot. Cluj: 85-95.
[51]. CODOREANU, V., 1974: Flora si vegetatia lichenologica saxicola de pe Coltii Bulzului de lânga Baia de Aries (jud. Alba). - Contrib. Bot. Cluj-Napoca: 66-72.
[52]. CODOREANU, V., 1975: Flora si vegetatia lichenologica saxicola din jurul cabanei "Somesul Rece". - Contrib. Bot. Cluj-Napoca: 39-47.
[53]. CODOREANU, V. & MICLE, F., 1976: Flora si vegetatia lichenologica de pe Valea Sebiselului (Muntii Apuseni). - Contrib. Bot. Cluj-Napoca: 59-73.
[54]. CODOREANU, V. 1978: Lichenoflora, Flora si vegetatia Muntilor Zarand. - Contrib. Bot. Cluj-Napoca: 68-75.
[55]. CODOREANU, V., 1969: Lichenophyta. - In GHISA, E., CODOREANU, V., SILAGHI, GH., TURCU, L., PLAMADA, E., 1969, Contributii la cunoasterea florei criptogamice a Rezervatiei Naturale Detunata. - Contrib. Bot. Cluj: 97-117.
[56]. MANTU, E., 1967: Lichens-Associations from Ciucas and Bucegi Mts.. - Trav. Mus. Hist. Nat. "Gr. Antipa" Bucuresti 7: 475-481.
[57]. MANTU, E. & SAVA, G., 1969: Lichenii din Bazinul Uzului, regiunea Muntilor Nemirei si Ciucului (nota 1). - Studii Comun. Muz. Bacau: 246-258.
[58]. MORUZI, C. & MANTU, E., 1966: Lichens de la Dobroudja. - Trav. Mus. Hist. Nat. "Gr. Antipa" Bucuresti 6: 369-376.
[59]. MORUZI, C. & TOMA, N., 1964-65: Contributii la cunoasterea Cladoniaceelor din Muntii Cibinului. - Acta Bot. Horti Bucurest.: 325-333.
[60]. MORUZI, C. & TOMA, N., 1967: Noi contributii la cunoasterea lichenilor din Muntii Cibinului (II). - Acta Bot. Horti Bucuretiensis: 295-303.
[61]. MORUZI, C., PETRIA, E. & MANTU E., 1967: Catalogul Lichenilor din România (C.L.R.). - Acta Bot. Horti Bucurestiensis: 1- 389 (nr. taxoni 1- 2569, titluri lucrari publicate 201)
[62]. MORUZI, C. & TOMA, N., 1969: Contributii la studiul vegetatiei lichenologice a Muntilor Cibinului. - Acta Bot. Horti Bucurestiensis: 165-190.
[63]. MORUZI, C. & MARASESCU, G., 1970: Contributii la flora lichenologica din Valea Doftanei. - Anal. Univ. Bucuresti Biol. veget. 19: 31-38.
[64]. MORUZI, C. & KLOHS, D., 1970: Contributii la flora lichenologica a Padurii Branesti. - Anal. Univ. Bucuresti Biol. veget. 19: 9-11.
[65]. MORUZI, C. & KLOHS, D., 1971: Taxoni noi si rari pentru flora lichenologica a României. - Comunicari si referate Muz. St. Nat. Ploiesti: 105-108.
[66]. MORUZI, C. & TOMA, N., 1970-71: Contributii la cunoasterea florei lichenologice corticole, tericole si muscicole din zona Portilor de Fier (I). - Acta Bot. Horti Bucurestiensis: 433-466.
[67]. MORUZI, C. & TOMA, N., 1973: Flora si vegetatia lichenologica saxicola de pe Insula Ada-Kaleh. - Anal. Univ. Bucuresti Biol. veget. 22: 101-116.
[68]. ROTARESCU, L., 1978: Contributii la cunoasterea florei si vegetatiei lichenologice corticole si saxicole din masivele Rarau, Ceahlau si Cheile Bicazului. - Teza de doctorat 198 p. Univ. "Al.I.Cuza" Iasi Facultatea de Biologie-Geografie.
[69]. SAVA, G., 1970: Flora lichenologica a padurilor din împrejurimile orasului Adjud. Nota I. - Studii Comun. Muz. Bacau.
[70]. SAVA, G., GÃNSAC, G. & SAVA, L., 1971: Flora lichenologica a padurilor din împrejurimile orasului Adjud (Nota II). - Studii Comun. Muz. Bacau: 647-658.
[71]. SAVA, G., 1971: Lichenii din Bazinul Uzului, regiunea Muntilor Nemirei si Ciucului. - Studii Comun. Muz. Bacau: 659-67.
[72]. SAVA, G. & SAVA L. 1972: Flora si vegetatia lichenologica de pe dealul Magura-Târgu Ocna. - Studii Comun. Muz. Bacau: 47-58.
[73]. SAVA, G., 1972: Flora si vegetatia lichenologica de pe dealul Perchiu. - Studii Comun. Muz. Bacau: 59-66.
[74]. SAVA, G., 1972: Taxoni noi si rari pentru flora lichenologica a României. - Studii Comun. Muz. Bacau: 67-74.
[75]. SAVA, G., 1973: Flora si vegetatia lichenologica din bazinul Pârâului Slabic-Moldova. - Studii Comun. Muz. Bacau: 117-128.
[76]. SAVA, G., 1983: Flora si vegetatia lichenologica a Bazinului Trotus, Teza de doctorat, 183 p. - Univ. "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca Facultatea de Biologie, Geografie si Geologie

2. Literature before 1967 / 1. Literature after 1967 / B. General references / C. References after 1998 (not in checklist)
[77]. BARTH, I., 1877: Zur Kryptogamenflora Siebenbürgens. - Verh. Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt 27: 97, Sibiu.
[78]. BARTH, I., 1879: Sistematisches Verzeichniss vereinigen Pflanzen welche der Gefestigte auf mehreren Excursionen in Siebenburgen im Jahre 1878 gesammelt hat. - Archiv. Ver. Siebenb. Landeskunde 15, 1: 121, Sibiu
[79]. BARTH, I., 1883: Eine Exkursion in's Hatzegerthal, dann in beiden Schielthäler und auf das Pareng. - Verh. Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt 33: 1-10, Sibiu.
[80]. BARTH, I., 1892: Eine botanische Excursion auf die Vlegyusza. - Verh. Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt: 30-36, Sibiu
[81]. BARTH, I., 1905: A Harghita hegysèg é szomszèdssagnak flórája II. - Magy. Bot. Lapok Budapest 4.
[82]. BORZA, A., 1934: Studii fitosociologice în Muntii Retezatului,- Bul. Grad. si Muz. Bot. Cluj 14, 1-2: 64-65.
[82/1946]. BORZA, A., 1946: Vegetatia Muntelui Semenic din Banat, Studii fitosociologice. - Bul. Grad. si Muz. Bot. Cluj 26, 1-2: 24-53.
[82/1941-47]. BORZA, A., 1941-47: Schedae ad " Floram Romaniae exiccatum" ad Museo Botanico Universitatis Clusiensis. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Cluj, Cent. XXII-XXIII (1941) 21:7-10, Cent. XXIV- XXV (1943) 23, 1-2: 15-21, Cent. XXIX (1947) 27: 103-131.
[82/1959]. BORZA, A., 1959: Flora si vegetatia vaii Sebesului. - Ed. Acad. R. P. Române, Bucuresti.
[83]. BORZA, A. & TENDREA, V., 1946: Flora Stânei de Vale III. Lichenii. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Cluj 26, 1-2: 10- 11
[84]. BOULY DE LESDAIN, M., 1937: Un Toninia nouveau de Roumanie. - Acta pro fauna et flora universali Seria II Botanica Bucuresti 2: 14-16.
[85]. BRANDZA, D., 1879-1883: Prodromul florei române sau Enumeratiunea plantelor cunoscute în Moldova si Valahia. - Tipogr. Acad. Române Bucuresti.
[86]. BURLACU, L., 1961: Contributii la cunoasterea florei lichenologice din R.P.R. - Anal. St. Univ. "Al.I.Cuza" Iasi sect. II- St. nat. 7, 2.
[86/1962]. BURLACU, L., 1962: Contributii la cunoasterea florei lichenologice din R.P.R. - Anal. St. Univ. "Al.I.Cuza" Iasi sect. II-St. nat. 8.
[86/1963]. BURLACU, L., 1963: Contributii la cunoasterea florei lichenologice din R.P.R.. - Anal. St. Univ. "Al. I. Cuza" Iasi, sect. II-St. nat. 9, 2.
[87]. BURLACU, L. & VOLCINSCHI, A., 1962: Ramalina polymorpha Ach., o specie noua pentru flora lichenologica a R.P. Române. - Anal. St. Univ. "Al. I. Cuza" Iasi sect. St. Nat. 8, 2: 2.
[88]. CIURCHEA, M., 1962: Flora teritoriuluoi raionului Vâlcea din dreapta Oltului. Disertatie, 358 p. dact., Univ. din Bucuresti, Facultatea de Biologie, Catedra de Botanica.
[89]. COLDEA G., 1990: Muntii Rodnei, Studii geobotanice. - 183 p., Ed. Acad. Rom., Bucuresti.
[90]. CODOREANU, V., 1950: Contributii la flora lichenologica a Muntilor Fagaras. - Studii si Cercet. st. Acad. R.P.R. Filiala Cluj 1, 1: 158-164.
[91]. CODOREANU, V., 1952: Flora lichenologica a Muntilor Caliman. - St. Cerc. st. Acad. R.P.R. Filiala Cluj 1-2: 170-177.
[92]. CODOREANU, V., 1954: Licheni noi si rari pentru flora R.P.R.. - Studii si Cercet. st., Acad. R.P.R. Filiala Cluj 3-4: 263-271.
[93]. CODOREANU, V., 1957: Noi contributii la flora lichenologica a Muntilor Fagaras. - Acad. R.P.R. Bul. st. Sectia biol. si st. agricole Seria Bot. Bucuresti 9, 1.
[94]. CODOREANU, V., 1960: Lichenii calcicoli de la Cheile Ardeului. - Contrib. Bot. Cluj, 3: 109-118.
[95]. CODOREANU, V., TIU-ROVENTA, E. & MICLE, F., 1960: Lichenii corticoli din Gradina Botanica din Cluj. - Contrib. Bot. Cluj: 97-108.
[96]. CODOREANU, V., 1962: Lichenii calcicoli de la Bacâia si Cheile Cibului. - St. Cerc. Biol. Acad. R.P.R. Filiala Cluj 13, 2: 221-229.
[97]. CODOREANU, V. & CIURCHEA, M. 1962: Licheni calcicoli de la Cheile Intregalde si din Masivul Piatra Caprii din Muntii Apuseni. - St. Cerc. biol. Acad. R.P.R. Filiala Cluj 13: 53-68.
[98]. CODOREANU, V. & CIURCHEA, M., 1962: Licheni calcicoli de pe Muntii Piatra si Albu din Masivul Buila raionul Vâlcea. - Contrib. Bot. Cluj: 113-120.
[99]. CODOREANU, V. & MICLE, F., 1962: Schedae ad Floram Romaniae exsiccatam herbario Universitatis napocensis editam: Centuria XXX Nr. 2922 Opegrapha betulina Sm., Nr. 2923 Lecanora angulosa Ach.. - Contrib. Bot. Cluj.
[100]. CODOREANU, V., 1964: Flora si vegetatia lichenologica de la Cheile Craciunesti. - Contrib. Bot. Cluj: 97-106.
[101]. CODOREANU, V. & CIURCHEA, M., 1965: Contributii la cunoasterea florei lichenologice de pe sisturi cristaline. - St. Cerc. Biol.-Botanica Bucuresti 17, 2: 145-151.
[102]. CODOREANU, V. & CIURCHEA, M., 1965: Contributions to the study of the Lichenological Flora on Crystalline Schists. - Revue Roum. Biol.-Botanique 10, 4: 293-299.
[103]. CRETZOIU, P., 1921: Materiale noi pentru flora României. - Publicatiile Asociatiei Excursionistilor Români Sect. Stiint. 1 Bucuresti.
[104]. CRETZOIU, P., 1930: Contributii la flora lichenologica a judetului Brasov si Târnava Mare. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Univ. Cluj 10: 205-209.
[105]. CRETZOIU, P., 1930: Lichenii din regiunea Muntilor Bucegi. Partea I. - Revista Padurilor 12: 1243- 1255.
[106]. CRETZOIU, P., 1931: Lichenii din regiunea Muntilor Bucegi. Partea II. - Revista Padurilor 43, 5: 403-413.
[107]. CRETZOIU, P., 1931: Contributii la flora lichenologica a României. - Bul. Soc. Studentilor în St. Naturale din Bucuresti An II: 107-114.
[108]. CRETZOIU, P., 1933: Tabele pentru determinarea speciilor de Usneaceae ce sunt cunoscute pâna acum din România. - Bul. Soc. Studentilor în St. Naturale din Bucuresti Anul IV: 107.
[109]. CRETZOIU, P., 1933: Neue Beiträge zur Flechtenflora von Rumänien. - Fedde's Repert. sp. nov. regni veget. 31, Berlin.
[110]. CRETZOIU, P., 1934-36: Catalogul lichenilor cunoscuti pâna acum din Dobrogea. - Bul. Soc. Studentilor în St. Naturale din Bucuresti: 126.
[111]. CRETZOIU, P., 1935: Contributions à la flore lichenologique de la Valachie et de la Transsylvanie. - Ann. scient. Univ. Iassy 20: 435-438.
[112]. CRETZOIU, P., 1935: Über die geographische Verbreitung einiger Usneaceae aus Rumänien. - Revue Bryol. Lichénol. 8: 227-228, Paris.
[113]. CRETZOIU, P., 1935: Lichenii din Transilvania si Banat publicati în Szatala. Lichenes Hungariae. - Publicatiile referitoare la flora lichenologica a României 3, Bucuresti.
[114]. CRETZOIU, P., 1935: Date noi pentru flora lichenologica a României. - Publicatiile referitoare la flora lichenologica a României 2, Bucuresti.
[115]. CRETZOIU, P., 1935: Schita a vegetatiei lichenologice a zonei alpine din Muntii Bârsei. - Rev. St. V. Adamachi Iasi 21, 1: 35.
[116]. CRETZOIU, P. & KLEMENT, O., 1935: Statiuni interesante de licheni din România. - Rev. St. V. Adamachi Iasi 21, 4: 206-207.
[117]. CRETZOIU, P., 1936: Distributia geografica a speciilor Acarospora Mass. din România. - Rev. St. V. Adamachi Iasi 3-4.
[118]. CRETZOIU, P., 1936-40: Lichenes Romaniae Exsiccati. - Acta pro fauna et flora universali Seria II- Botanica Bucuresti: Decas I (1936) 2: 3, Decas II-IV (1937) 2: 8-11, Decas VI (1937) 2: 14-16, Decas V (1937) 2: 12-13, Decas VIII (1938) 3: 1-2, Decas IX (1939) 3: 3-5, Decas X (1940) 3: 6-7, Decas XI-XII (1940) 3: 8
[119]. CRETZOIU, P., 1936: Quelques Lichens intéresants de Roumanie. I. - Revue Bryol. Lichénol. 9: 139-142, Paris.
[120]. CRETZOIU, P, 1937: Quelques Lichens intéresants de Roumanie. II. - Revue Bryol. Lichénol. 10: 19- 29, Paris.
[121]. CRETZOIU, P. & BADEA, M., 1937: Nota despre lichenii din Delta Dunarii. - Rev. St. V. Adamachi Iasi 23, 3: 145.
[122]. CRETZOIU, P., 1938: Buelliaceae novae. - Acta pro fauna et flora universali, Ser. II.- Botanica 2 Bucuresti: 17-20.
[122/1938]. CRETZOIU, P., 1938: Lichenes Romaniae Exiccati. Decas VIII. - Acta pro fauna et flora universali Seia II, 3: 1-2.
[123]. CRETZOIU, P., 1939: Lecidea concava Müll.-Arg. und Psora concava B. de Lesd.. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Cluj 19, 3-4: 153.
[124]. CRETZOIU, P., 1939: Lichenii din Herbarul Al. Borza, colectati de J. Barth. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Cluj 19, 3-4: 122-125.
[125]. CRETZOIU, P., 1939: Lichenii colectati de E.I. Nyárády. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Cluj 19, 1-2: 104-108.
[126]. CRETZOIU, P., 1939-40: Die Flechte Lobaria amplissima (Scop.) Forss. im Ciucas Gebirge (Süd-Karpaten). - Verh. Mitt. Sieb. Naturwiss. Hermannstadt: 89-90: 247- 249, Sibiu.
[127]. CRETZOIU, P., 1940: Neue Flechten aus Rumänien. - Verh. Mitt. Sieb. Naturwiss. Hermannstadt: 89-90, Sibiu.
[128]. CRETZOIU, P., 1940: Contributiuni lichenologice din Herbarul Muzeului Botanic al Univ. din Cluj. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Cluj 1, 20: 97-126, Timisoara.
[129]. CRETZOIU, P., 1940: Einige neue Flechten aus Rümänien. - Comptes rendus des séances de l'Acad. des Sciences de Roumanie Bucuresti 4, 5-6: 386-389.
[130]. CRETZOIU, P., 1940: Bemerkungen zur Lichenes Roumaniae Exsiccati 1-100. - Acta pro fauna et flora universali Ser. II Botanica Bucuresti 3: 8-11.
[131]. CRETZOIU, P., 1941: Contributiuni lichenologice din Herbarul Muzeului Botanic al Univ. din Cluj. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Cluj II, 21: 1-11.
[132]. CRETZOIU, P., 1941: Flora lichenilor foliosi si fruticulosi epidendri si epixili din România. - I.C.E.F. Referate-Comunicari, Seria II, Ministerul Agriculturii si Domenii 47, Bucuresti.
[133]. CRETZOIU, P., 1941: Conspectul lichenilor Pyrenocarpi din România. - Analele I.C.E.F., Seria I, 7, Bucuresti.
[134]. CRETZOIU, P., 1942: Die bisher aus der Dobrogea bekannt gewordenen Lecanoraceen. - Mitt. techn. Hochschule Bukarest 13: 84-90.
[135]. CRETZOIU, P., 1943: Die Fundorte der bisher aus Rumänien bekanntgewordenen Arten der Gattung Usnea Wigg.. - Bul. Politehnicii din Bucuresti 13, 3-4: 400-411.
[136]. CRETZOIU, P., 1943: Conspectul lichenilor Gymnocarpi din România. - Analele I.C.E.F., Seria I Partea II: 9, Bucuresti.
[137]. CRETZOIU, P., 1945: Dendriscocaulon umhausense, un lichen nou pentru flora României. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Cluj 15, 1-2: 119-121, Timisoara.
[138]. CSERNI B., 1888: Gyalafehèrvár környkènek florája (Flora împrejurimilor Alba- Iuliei) - A Gyulafehervár rom. Kath. gimn. 1887-1888 evi éitöjèbol, Alba Iulia (raportul pe anii 1887-1988 al gimnaziului Romano-catolic din Alba-Iulia.
[139]. CZIHAK, J. & SZABO, J., 1863: Heil- und Nahrungsmittel, Nutz- und Hausgeräthe, welche die Ost-Romanen, Moldauer und Walachen, aus dem Pflanzenreiche gewinnen Flora. - Flora oder allgemeine botanische Zeitung 21, Berlin.
[140]. ERICHSEN, C. F. F., 1934: Einige Rumänische Pertusarien. - Acta pro fauna et flora universali Ser. II Botanica Bucuresti 1: 11-12.
[141]. ERICHSEN, C. F. F., 1935: Neue Pertusarien aus Rumänien. - Acta pro fauna et flora universali Ser. II Botanica Bucuresti 1: 17.
[142]. ERICHSEN, C. F. F., 1936: Bestimmungen-Schlüssel der Rumänischen Pertusariaceae. - Acta pro fauna et flora universali Ser. II Botanica Bucuresti 2: 3.
[143]. ERICHSEN, C. F. F., 1938: Nachtrag zu Bestimmungen-Schlüssel der Rumänischen Pertusariaceae. - Acta pro fauna et flora universali Ser. II Botanica Bucuresti 2: 17-20.
[144]. ERICHSEN, C. F. F. & CRETZOIU, P., 1935: Diploschistes violarius (Nyl.) A. Zahlbr., un lichen nou pentru flora României. - Publicatii referitoare la flora lichenologica a României 1, Bucuresti.
[145]. FORISS, F., 1928: Adatok a Kudzsiri havasok susmóflörájának ismeretèhez,- Botanikai Közlemények Budapest 25: 59-92.
[146]. FORISS, F., 1937: Adatok Szatmármegye zuzmöinak ismeretéhez. - Botanikai Közlemények Budapest 34: 1-5.
[147]. FUSS, M., 1857: Zur Kryptogamenflora Siebenbürgens. - Verh. Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt 8: 236, Sibiu.
[148]. FUSS, M., 1862-72: Herbarium Normale Transsilvanicum:
[148/1862]. 1862: Centuria I, Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt 7, 9: 137-151.
[148/1863]. 1863: Centuria II, Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt 14, 11: 188-207.
[148/1864]. 1864: Centuria III, Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt 15: 100-116.
[148/1867]. 1867: Centuria IV, Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt 18, 8: 180-184.
[148/1867]. 1867: Centuria V, Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermanstadt 18, 12: 255-261.
[148/1868]. 1868: Centuria VI, Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt 19: 190.
[148/1869]. 1869: Centuria VII, Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt 19, 1: 204-212.
[148/1869]. 1869: Centuria VIII, Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt 20, 11: 162-169.
[148/1869]. 1869: Centuria IX, Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt 20, 12: 178-185.
[148/1872]. 1872: Centuria X et XI, Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt 22: 38-58.
[149]. FUSS, M., 1865: Zur Kryptogamenflora Siebenbürgischen. - Verh.Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt 16: 23, Sibiu.
[150]. FUSS, M., 1878: Systematische Aufzählung der im Siebenbürgen angegebenen Cryptogamen, III. Lichenes. - Archiv Ver. Siebenb. Landeskunde, Neue Folge 14: 2, Sibiu.
[151]. GHISA, E., 1940: Contributiuni la studiul fitosociologic al Muntilor Fagaras. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Cluj 20: 127-141.
[152]. GRINTESCU, G. P., 1922: Contributiuni la flora României dupa plantele continute în herbarul Gh. P. Grintescu. - Bul. Soc. Rom. de Stiinte Bucuresti, 1-6.
[153]. GUSULEAC, M., 1930: Consideratiuni geobotanice asupra Pinului silvestru din Bucovina. - Bul. Fac. de St. Cernauti 4, 2: 310-375.
[154]. GYELNIK, V., 1926: Beiträge zur Flechtenvegetation Ungarns. - Folia Cryptogamica 1, 4: 237-242, Seghed.
[154/1928]. GYELNIK, V., 1928: Beiträge zur Flechtenvegetation Ungarns. - Folia Cryptogamica 2, 1, 1: 577-604, Cluj.
[154/1930]. GYELNIK, V., 1930: Beiträge zur Flechten vegetation Ungarns. Lichenologiai Közlemények. - Magy. Bot. Lapok 1-12, 24-45, Budapest.
[154/1933]. GYELNIK, V., 1933: Zur Kenntnis der Felsvegetation des Gebietes der Bicaz-Klamm in den Ostkarpathen. - Bul. Fac. de St. Cernauti 6: 307-346.
[155]. GYELNIK, V., 1930: Parmelia glabra (Schaer.) Nyl. a lakköre (Les formes du Parmelia glabra (Schaer.) Nyl.). - Magy. Bot. Lapok 1-12, 15-18, Budapest.
[156]. GYELNIK, V., 1931: Additamenta ad cognitionem Parmeliarum. - Rep. sp. nov. regni vegetabilis I, 29: 4-10; II, 29: 273-291, Berlin.
[157]. GYELNIK, V., 1931: Lichenologische Substratstudien, (Squamaria radiosa Gruppe). - Hedwigia 77: 120-132, Dresden.
[158]. GYELNIK, V., 1931: Parmelia Pokornyi rokonsági köre és leszármazása (The relationship and descendence of Parmelia Pokornyi). - Alectoria nonnulae novae vel minus cognitae. - Magy. Bot. Lapok 30, 1-12: 45-52, 53-54, Budapest.
[159]. GYELNIK, V., 1932: Nephroma-Studien. - Hedwigia 72: 30, Dresden.
[160]. GYELNIK, V., 1932: Alectoria-Studien. - Nyt. Magazin for Naturvidenskaberne 70: 35-52.
[161]. GYELNIK, V., 1932: Enumeratio lichenum europaeorum novarum rariorumque. - Annales Mycologici 30: 5-6.
[162]. GYELNIK, V., 1932: Additamenta ad cognitionem Parmeliarum. - Fedde's Repert. spec. nov. regni veget. 3: 30, Berlin.
[162/1934]. GYELNIK, V., 1934: Additamenta ad cognitiorum Parmeliarum. - Fedde's Repert. spec. nov. regni veget. 6, 36: 299- 302, Berlin.
[163]. GYELNIK, V., 1933: Lichenes rari novi criticique. - Acta pro fauna et flora Universali, Ser. II. Botanica Bucuresti 1: 5-6.
[164]. HAZSLINSZKY, FR., 1868: Die alpine Florae der Alpe Pietroz bei Borsa. - Botan. Zeitung, 26: 129-153.
[165]. HAZSLINSZKY, FR., 1884: A magyar birodalom Zuzmó-flórája. - Kiadja A.K.M. Természettudományi társulat, Budapest.
[166]. HEUFLER, L. E., 1853: Specimen Florae Cryptogamae Vallis Arpasch Carpatae Transsilvani, Wien.
[167]. KANITZ, A., 1879-81: Plantas Romaniae hujusque cognitas. - Mellèklet a Magyarövènytai Lapok III- V èviolymához, Budapest.
[168]. KÖFARAGO-GYELNIK, V., 1939 a: Revision typorum ab auctoribus variis descriptorum IV (Analecta lichenologica). - Ann. Mus. Nat. Hungarici 32: 146- 207, Budapest.
[168/1939]. KÖFARAGO-GYELNIK, V., 1939 b: Lichenes novi rarique Hungariae historicae I. - Borbasia, 1: 3-7, 40-45, Budapest.
[169]. KLEMENT, O., 1941: Zur Epiphytenvegetation der Eichenwälder in der Walachei. - Ber. D.G.B. 59, Berlin.
[170]. LOJKA, H., 1873: Adatok Magyarhon zuzmóvirányához III. - Math. Term. Közl. 5, 9, Budapest.
[170/1874]. LOJKA, H., 1874: Adatok Magyarhon zusmóvirányához, Az általam èjaszaki Magyarhoban eddig gyüjtött zuzmok felsorlása. - A Magyar tudomanyos Akademia, Budapest.
[170/1875]. LOJKA, H., 1875: Jelentès az 1872-ben tett társas füveszeti kirándulásban gyùjtótt zuzmókrol. - Math. Term. Közl. 10, Budapest.
[170/1876]. LOJKA, H., 1876: Adatok magyarhon zusmóvirányához III. Délkeleti Magyarhonban 1872 es 1873-ban általam észlelt zuzmók összeállitasa. - Math. Term. Közl. 9, Budapest.
[170/1885]. LOJKA, H., 1885: Adatok Magyarország zusmóflorájához III. - Math. Term. Közl. 9, Budapest.
[171]. MAGNUSSON, A. H., 1931: Studien über einige Arten der Lecidea armeniaca-undulata Gruppe. - Meddel. Göteb. Bot. Trädg. 6: 93-114.
[172]. MAGNUSSON, A. H., 1933: A monograph of the Lichen genus Ionaspis. - Acta Horti Gothob. 8: 1-47.
[173]. MANTU, E., 1965: Lichens de la Forêt Snagov. - Trav. Mus. Hist. Nat. "Gr. Antipa" Bucuresti 5: 457-464.
[174]. MORUZI, C., 1930: Remarques sur quelques Peltigéracées récoltées en Roumanie dans la région montagneuse des districtes de Neamtz et Bucegi. - Bull. Sect. Scientif. Acad. Roumanie 13: 3, Bucuresti.
[175]. MORUZI, C., 1931 a: Sur la végétation lichenologique comparée terricole et corticole, de forêts des districts de Neamtz et Bucegi en Roumanie et des forêts des Monts- Doré en France. - Soixantequatrième Congrès des Société Savantes Paris: 297-301.
[175/1931b]. MORUZI, C., 1931 b: Sur la microchimie du Platysma glaucum Ach.- Soixantequaltrième Congrès des Sociètés savantes, Paris.
[175/1931c]. 1931 c: Remarques sur quelques lichens rècoltès en Roumanie dans les districtes de Neamtz et Bucegi. - Bull. Sect. Scientif. Acad. Roumanie 14: 3-5: 89-106, Bucuresti.
[176]. MORUZI, C., 1932: Étude cytologique de la formation des périthéces chez quelques lichens crustacés. - Revue générale de Botanique Paris: 517.
[177]. MORUZI, C., 1933: Notes sur quelques lichens recueillis dans les Carpathes par M. le Docteur Woloszczak, Revue Bryol. Lichénol. 6: 1-4, Paris .
[178]. MORUZI, C. & CRETZOIU P., 1944: Ein felsbewohnendes Teloschistes aus Rumänien. - Bull. Sect. Scientif. Acad. Roumanie 24: 10: 723-725, Bucuresti.
[179]. MORUZI, C., 1956: Noi contributii la cunoasterea florei lichenologice din R.P.R. (Neue Beiträge zur Kenntnis der Flechtenvegetation Rumäniens). - Comunicarile Acad. R.P.R. 6: 803-808, Bucuresti.
[180]. MORUZI, C. & PETRIA, E., 1960: Licheni corticoli si saxicoli din Gradina Botanica din Bucuresti. - Acta Bot. Horti Bucurestiensis.
[181]. MORUZI, C. & PETRIA, E., 1961: Contributii la cunoasterea florei lichenologice din R.P.R.. - Anal. Univ. Bucuresti Ser. St. Nat.- Biol. 10, 28: 65-77,
[182]. MORUZI, C. & MANTU E., 1962: Licheni saxicoli din Muntii Retezat. - Anal. Univ. Bucuresti, Ser. St. Nat.-Biol. 11, 33: 169-177.
[183]. MORUZI, C. & MANTU, E., 1963: Lichens corticoles et terricoles du Massif Retezat,- Trav. Mus. Hist. Nat. "Gr. Antipa" Bucuresti 4: 563-577.
[184]. MORUZI, C. & MANTU, E., 1963: Asociatii epipetrice de licheni din Nordul Dobrogei. - Anal. Univ. Bucuresti Ser. St. Nat.- Biol. 38: 19-29.
[185]. MORUZI, C. & MANTU, E., 1965: Licheni corticoli gymnocarpi din Padurea Mogosoaia. - Comunicari de Botanica 3: 195-206, Bucuresti.
[186]. NADVORNIK, J., 1937 a: Bestimmungsschlüssel der rumänischen Caliciaceae. - Acta pro fauna et flora universali Ser. II Botanica 2: 12-13, Bucuresti.
[186/137b]. NADVORNIK, J., 1937 b: Eine neue Caliciaceae-Art aus Rumänien. - Acta pro fauna et flora universali Ser. II Botanica 2: 8-11, Bucuresti.
[187]. NYÁRADY, E. I., 1924, Contributiuni la cunoasterea vegetatiei si florei muntelui Ceahlau. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Cluj 4: 2-3.
[188]. NYÁRADY, E. I., 1937: Cheia Turzii, Cluj.
[189]. PANTU, Z., 1929: Plantele cunoscute de poporul român. Vocabular botanic cuprinzând numirile române, franceze, germane si stiintifice, Bucuresti.
[190]. PASCAL, P., 1962: Rezervatia naturala de dune de la Agigea. - Ocrotirea Naturii 6, Bucuresti.
[191]. PASCOVSCHI, S., 1956: Seria tipologica cu patura vie de licheni în Muntii Banatului. - Comunicarile Acad. 6, 3: 443-447.
[192]. POP, E., 1947: Semnalari de tinoave si de plante de mlastini din România, III, Mlastinile din regiunea Calatele. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Cluj 27: 65-73.
[193]. POP, I., 1962: Flora si vegetatia zonei apusene a raionului Salonta (Reg. Crisana). - Probleme de biologie, Bucuresti.
[194]. PUSCARU, V., PAUCA, A., SERBANESCU, I., BELDIE, AL., STEFUREAC, TR., CERNESCU, SAGHIN, CRETU, LUPAN & TASCENCO, 1956: Pasunile alpine din Muntii Bucegi, Bucuresti.
[195]. RÄSÄNEN, V., 1935: Neue Usneaceae aus Rumänien. - Acta pro fauna et flora universali, Seria II Botanica 2: 1, Bucuresti
[196]. ROTARESCU-BURLACU, L., 1963: Contributiuni la cunoasterea florei lichenologice din Muntii Tarcaului. - Comunicari de Botanica, 2, 2, Bucuresti.
[197]. SANTHA, L., 1928: A magyarorstági Physcia féléh monográfiája, kintettel az európai fajokró. - Folia Cryptogamica, 6, Cluj.
[198]. SCHUR, R., 1859: Botanische Rundreise durch Siebenbürgen. - Verh. Mitth. Siebenb. Nat. Hermannstadt, 143.
[199]. SERVIT, M., 1930: Zur Flechten Flora des Südbanats, Wissenschaftlicher Teil - Verh. Mitt. Sieb. Naturwiss. Hermannstadt 80: 150-160.
[200]. SERVIT, M., HILLMAN ,J., ERICHSEN, C.F.F. & CRETZOIU, P., 1934: Zur Kenntnis der Flechtenflora von Rumänien. - Fedde's Repertorium specierum novarum, 36: 289-299, Berlin.
[201]. SERVIT, M. & CRETZOIU, P., 1936: Flechten aus Rumänien. - Acta pro fauna et flora universali, Seria II Botanica I, 2: 2, Bucuresti.
[202]. SERVIT, M. & CRETZOIU, P., 1937: Flechten aus Rumänien. - Acta pro fauna et flora universali Ser. II Botanica 2: 12-13, Bucuresti.
[203]. SIMKOVICS, L., 1885: Arad város és megyéje florájának több vonásai. - Termész. Füz. 9/6.
[204]. SIMONKAI, L., 1890: Nagyvárad és vidékének nöyénylágs, Budapest, 84-130.
[204/1893]. SIMONKAI, L., 1893: Arad vármégye és Arad szabad királyi város. - Termész. leirása Arad: 365-370.
[205]. STAMATIN, M., 1904, 1907: Contribution à la flore lichénologique de la Roumanie. - Ann. scientif. de l'Univ. de Jassy 4, 3-4: 78-94.
[206]. SULMA, T, 1938: Über die Verbreitung einiger ozeanischer und anderer Flechten in Polen und Rumänien. - Acta Soc. Bot. Pol. 15: 205-226, Warszawa.
[207]. SZATALA, Ö., 1922: Neue Beiträge zur Flechtenflora des Ung-er Komitates. - Magy. Bot. Lapok 21: 33-63.
[207/1925a]. SZATALA, Ö., 1925 a: Neue Beiträge zur Flechtenflora des Ung-er Komitates. - Magy. Bot. Lapok 24: 29, Budapest
[207/1925b]. SZATALA, Ö., 1925 b: Beiträge zur Kenntnis der Flechtenflora Ungarns. - Magy. Bot. Lapok 1: 24.
[207/1926a]. SZATALA, Ö., 1926 a: Beitrage zur Kenntnis der Flechtenflora Ungarns. - Magy. Bot. Lapok 2, 25: 201-218, Budapest.
[207/1926b]. SZATALA, Ö., 1926 b: A magyarországi Coniocarpineae kritikai feldolgozása. - Ann. Mus. Nat. Hungarici 24, Budapest.
[208]. SZATALA, Ö., 1927: Lichenes Hungariae I, Pyrenocarpeae- Gymnocarpineae (Coniocarpineae). - Folia Cryptogamica 1, 5, Budapest.
[208/1928]. SZATALA, Ö., 1928: Lichenes Hungariae II, Gymnocarpineae (Graphidinae, Cyclocarpineae, Lecanactinaceae, Peltigeraceae). - Folia Cryptogamica 1, 7: 832-936, Budapest.
[209]. SZATALA, Ö., 1928: Beiträge zur Kenntnis der Flechtenflora Ungarns. - Magy. Bot. Lapok 3, 27: 25-105, Budapest.
[210]. SZATALA, Ö., 1931: Neue Flechten. - Magy. Bot. Lapok 25, Budapest.
[211]. SZATALA, Ö., 1932: Lojka Hugó hagyatékának zuzmói, Lichenes a divo H. Lojka relictae. - Magy. Bot. Lapok 31: 71-127, Budapest.
[212]. STEFUREAC, T., 1936: Câteva consideratiuni fitogeografice asupra muschiului Buxbaumia aphylla L. din regiunea alpina a Carpatilor Bucovinei. - Bul. Fac. de St. din Cernauti 10, Cernauti.
[212/1937]. STEFUREAC, T., 1937: Insemnari ecologice si fitosociologice asupra muschiului Buxbaumia aphylla L. din asociatiile Pinului în România. - Bul. Fac. de St. Cernauti 11
[212/1941]. STEFUREAC, T., 1941: Cercetari sinecologice si sociologice asupra Bryophytelor din Codrul Secular Slatioara (Bucovina). - Anal. Acad. Române, Memoriile Sect. stiintific. 16, 3. Mem. 27, Bucuresti.
[212/1945]. STEFUREAC, T., 1945: Bryophyte noi sau rare în flora României cu câteva consideratiuni fitogeografice. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Univ. Cluj 15: 173-185.
[212/1952]. STEFUREAC, T., 1952: Asociatia cu Aulacomnium turgidum (Whlb.) Schwaegr. din Muntii Rodnei. - Acad. R.P.R. Bul. St. Sectia st. biol., Agronomice, geologie si geografie 4, 2, Bucuresti.
[212/1955]. STEFUREAC, T., 1955: Doua elemente boreale în brioflora Muntilor Bucegi, noi pentru Carpatii R.P.R. si prezenta a doua specii din familia Splachnaceae noi pentru acest masiv. - Acad. R.P.R. Bul. St. Sect. Biol.-St. Agric. si Sect. Geol. si Geografie 7, 3, Bucuresti.
[213]. STEFUREAC, T., POPESCU, A. & LUNGU, L., 1955: Contributii la cunoasterea florei si vegetatiei briofitelor din Valea Lotrului. - Academia R.P.R. Bul. St. Sect. Biol.-St. Agricole si Sect. Geol. si Geografie 7, 3, Bucuresti.
[213/1956]. STEFUREAC, TR., POPESCU, A. & LUNGU, L., 1956: Cololejeunea rossettiana (C. Massal.) Schiffn. în Carpatii din R.P.R.. - Acad. R.P.R. Bul. St. Sectia Biol.-St. Agricole 8, 3, Bucuresti
[213/1957]. STEFUREAC, TR., POPESCU, A. & LUNGU, L., 1957: Aspecte din asociatia de Buxbaumia aphylla L., în formatiunile de molid (Picea excelsa (Lam.) Link.) din Muntii Lotrul-Parâng-Carpatii Meridionali. - Acad. R.P.R. Bul. St. Sect. Biol.-St. Agricole, Ser. Botanica 9, 1, Bucuresti.
[213/1959]. STEFUREAC, TR., POPESCU, A. & LUNGU, L., 1959: Noi contributii la cunoasterea florei si vegetatiei Bryophytelor din Valea Lotrului. - St. cerc. biol., Ser. Biol. Veget. 9, Bucuresti.
[214]. TODOR, I., 1947: Flora si vegetatia de la Baile Sarate-Turda. Partea I. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Cluj 27, 1-2: 40-41, Cluj.
[215]. TOPA, E., 1938: Vegetatia halofitelor din Nordul României în legatura cu cea din restul tarii. - Bul. Fac. de St. Cernauti 13, Cernauti.
[216]. VERSEGHY, K., 1958: Die endemischen Flechten der Karpaten und des Karpatenbeckens. - Annales Musei Nationalis Hungarici (L.s.n.) IX, Budapest.
[217]. VOLCINSCHI, L. & VOLCINSCHI, A., 1956: Contributiuni la cunoasterea florei lichenologice a Masivului Rarau (Regiunea Suceava), Nota I. - Anal. St. Univ. "Al.I.Cuza" Iasi, sect. II St. Nat. 2, 2.
[217/1960]. VOLCINSCHI, L. & VOLCINSCHI, A., 1960: Contributiuni la cunoasterea florei lichenologice a Masivului Rarau (Regiunea Suceava). Nota II. - Anal. St. Univ. "Al. I. Cuza" Iasi, sect. II St. Nat. 1.
[218]. VOLCINSCHI, L. & VOLCINSCHI, A., 1961: Contributii la cunoasterea florei lichenologicea padurii din colinele Tutovei. - Anal. St. Univ. "Al. I. Cuza" Iasi, sect. St. Nat. 7, 1: 113-122.
[219]. ZAHLBRUCKNER, A., 1904: Verzeichnis der gelegentlich einer Reise im Jahre 1897 von Prof. K. Loitlesberger in den Rumänischen Karpathen gesammelten Lichenen. - Annalen des K.K. Naturhist. Hofmuseums 19, Wien.
[220]. ZAHLBRUCKNER, A., 1907: Eine bemerkenswerte Parmelia der ungarischen Flechtenflora. - Magy. Bot. Lapok 4, 12, Budapest.
[221]. ZAHLBRUCKNER, A., 1913: Flechtenfunde in den Kleineren Karpathen. - Magy. Botan. Lapok 12, 292, Budapest.
[222]. ZOLYOMI, B., 1939: Felsenvegetationstudien in Siebenbürgen und in Banat. - Ann. Mus. Nat. Hungarici, Pars Botanica 32: 63-145, Budapest.
[223]. ZSCHACKE, H., 1911: Beiträge zur Flechtenflora Siebenbürgens. - Magy. Bot. Lapok Budapest 10: 361- 380.
[223/1912]. ZSCHACKE, H., 1912: Beiträge zur Flechtenflora Siebenbürgens. - Magy. Bot. Lapok Budapest 11: 296-302.
[224]. ZSCHACKE, H, 1913: Zur Flechtenflora von Siebenbbürgen. - Verh. Mitt. Siebenb. Naturwiss. Hermannstadt 63, 4: 4, Sibiu.
[225]. Anon., 1924-50: Schedae ad "Floram Romaniae exsiccatam" a Museo Botanico Universitatis Clusiensis editam. - Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Cluj: Centuria IV si V (1924), Centuria X (1931) 11: 1-2, 2-3, Centuria XII-XIV (1935) 15, 3-6, Centuria XV-XVI (1937) 16: 102-142, Centuria XVII-XVIII (1938) 18, 1-4: 22-23, Centuria XIX-XXI (1950) 20, 1-2: 12-15.

[261]. BOULY de LESDAIN, M., 1958: Note lichénologique Nr. XLIII. - Bull. Soc. Bot. de France 105, 5-6: 236-238.
[724]. SCHAUER, T., 1964: Die Flechtengattung Mycoblastus in Mitteleuropa. - Nova Hedwigia 8: 301-310.
[748]. SERVIT, M., 1954: Lichenes familiae Verrucariacearum. - 249 p., Praha.
[826]. ZAHLBRUCKNER, A., 1922-40: Catalogus Lichenum universalis (A.Z.C.L. I-X), Leipzig.

B. General references / A. Publications on lichens in Romania / C. References after 1998 (not in checklist)

ABBAYES, H. Des, 1952: Les Cladonia (Lichens) du sous-genre Cladina: Essai de classification naturelle. - Rev. Bryol. Lichénol. 21: 116-118.
AGUIRRE-HUDSON, B., 1991: A taxonomic study of the species referred to the ascomycete genus Leptorhaphis. - Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Bot.) 21: 85-192.
AHTI, T., 1961: Taxonomic studies on reindeer lichens (Cladonia, subgenus Cladina). - Ann. Bot. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo 32: 1-160.
AHTI, T., 1965: Some notes on british Cladoniae, Lichenologist 3, 1, 84-88
AHTI, T., 1966 a: Correlation of the chemical and morphological characters in Cladonia chlorophaea and allied lichens. - Ann. Bot. Fennici 3: 380-390.
AHTI, T., 1966 b: Parmelia olivacea and the allied non-isidiate and non-sorediate corticolous Lichens in the Northern Hemisphere, Acta Bot. Fennica 70: 2-68.
AHTI, T., 1968: Review, The Lichen Genus Cladonia in North America. - Bryologist 71, 3: 292-294.
AHTI, T., 1977: Cladonia Wigg., nom. cons. subgen. Cladonia, In: POELT, J. & VEZDA, A.: Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten I. - Bibl. Lichenol. 9: 51-84.
ANDERS, J., 1928: Die Laub- und Strauchflechten Mitteleuropas. - VI, 217 p., Jena: Verlag Gustav Fischer.
ARUP, U., 1990: Caloplaca glomerata, a new calcicolous lichen species from Sweden. - Ann. Bot. Fenn. Helsinki, 27, 4, 329.
BARR, M. E., 1986: On Julella, Delacourea, and Decaisnella, three dictyosporous genera described by J. H. Fabre. - Sydowia 38: 11-19.
BARTÓK, K., 1988: Raspândirea genului Diploschistes Norm. în România. - St. cerc. biol. Ser. Biol. Veget. 40, 2: 91-98.
BOOM, P. van den, 1992: The saxicolous species of the lichen genus Lecania in the Netherlands, Belgium and Luxemburg. - Nova Hedwigia 54: 229-254.
BREUSS, O., 1985: On the lichen genus Placocarpus and Placidiopsis (Verrucariaceae). - Pl. Syst. Evol. 148: 313-315.
BREUSS, O., 1990: Die Flechtengattung Catapyrenium (Verrucariaceae) in Europa. - Stapfia 23: 1-153.
BRODO, I. M. & HAWSWORTH, D. L., 1977: Alectoria and allied genera in North America. - Opera Bot. 42: 1-164.
BRODO, I. M., 1984: The North American species of the Lecanora subfusca group. - Beih. Nova Hedwigia 79: 63-185.
BÜDEL, B., 1987: Zur Biologie und Systematik der Flechtengattungen Heppia und Peltula im Südlichen Afrika. - Bibl. Lichenol. 23: 1-105.
BUSCHARDT, A., 1979: Zur Flechtenflora der inneralpinen Trockentäler. - Bibl. Lichenol. 10: 1-419.
CARLIN, G., 1992: Anteckningar om nagra arter av Peltigera canina-gruppen i Sverige. - Graphis scripta 4: 5-17.
CIURCHEA, M. 1998: Lichenii din România. Vol. I. Ascomycotina pyrenocarpi. - 333 p., Institutul de cercetari Biologice Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana.
CLAUZADE, G. & ROUX, C., 1981: Les Acarospora de l'Europe occidentale et de la région Méditerranéene, Bull. Mus. Hist. Nat. Marseille 41: 41-93.
CLAUZADE, G. & ROUX, C., 1984: Les genres Aspicilia Mass. et Bellemerea Hafellner et Roux.. - Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, Num. spéc. 15: 127-141.
CLAUZADE, G. & ROUX, C., 1985: Likenoj de occidenta europo, ilustrita determinlibro. - Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest NS, Num. Spéc. 7, 893 p.
CLERC, P., 1984: Contribution à la révision de la systématique des Usnées (Ascomycotina, Usnea) d'Europe I, Usnea florida (L.) Wigg. emend. Clerc. - Cryptogamie, Bryol. Lichénol. 5: 333-360.
CLERC, P., 1987: On the morphology of soralia in the genus Usnea. - Bibl. Lichenol. 25: 99-102.
COPPINS, B. & JAMES, P., 1978: New or interesting Britisch Lichens II. - Lichenologist 10: 179-207.
COPPINS, B. & JAMES, P.: 1979, New or interesting British Lichens III. - Lichenologist 11: 27-45.
COPPINS, B., 1983: A taxonomic study of the lichen genus Micarea in Europe. - Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bot. Ser. 11: 17-214.
COPPINS, B. & JAMES, P., 1984: New or interesting British Lichens V. - Lichenologist 16: 241-264.
COPPINS, B. & PURVIS, O. W., 1987: A review of Psilolechia. - Lichenologist 19: 29- 42.
COPPINS, B., 1988: Notes on the genus Arthopyrenia in the British Isles, -Lichenologist 20: 305-325.
COPPINS, B., 1989: Notes on the Arthoniaceae in the British Isles.- Lichenologist 21:195-216.
COPPINS, B. J., JAMES, P. W. & HAWKSWORTH, D. L., 1992: New species and combinations, The Lichen Flora of Great Britain and Ireland. - Lichenologist 24, 4.
CULBERSON, W. L., 1963: The Lichen genus Thamnolia. - Brittonia 15, 2, 14: 140-144.
CULBERSON, W. L. & CULBERSON , C. F., 1968: The lichen genera Cetrelia and Pleurosticta (Parmeliaceae). - Contr. U.S. nat. Herb. 34: 449-558.
DEGELIUS, G., 1935: Das ozeanische Element der Laub- und Strauchflechtenflora Skandinaviens. - Acta Phytogeogr. Suec. 7: 1-411.
DEGELIUS, G., 1954: The lichen genus Collema in Europe. Morphology, taxonomy, ecology,- Symb. Bot. Upsal. 13 (2): 1-499.
DEGELIUS, G., 1962: Studies in the lichen family Collemataceae, III, On some American species, Svensk Bot. Tidskr. 56, 1: 145-155.
DEGELIUS, G., 1974: The lichen genus Collema with special reference to the Extra-European species. - Symb. Bot. Upsal. 20 (2): 1-215.
DIBBEN, M. J., 1980: The chemosystematics of the lichen genus Pertusaria in North America north of Mexico,- Publ. Biol. Geol. Milwaukee Publ. Mus. 5: 1-162.
DIEDERICH, P., 1989: Les lichens épiphytiques et leurs champignons lichénicoles (Macrolichens exceptés) du Luxembourg. - Trav. Sci. Mus. Nat. Hist. Nat. Luxemb. 14: 1-268.
EGEA, J. M, 1989: Los géneros Heppia y Peltula (Liquenes) en Europa Occidental y Norte de Africa. - Bibl. Lichenol. 31: 1-122.
EGEA, J. M. & TORRENTE, P., 1993: The lichen genus Bactrospora. - Lichenologist 25: 211-255.
EGEA, J. M. & TORRENTE, P., 1994: El género de hongos liquenizados Lecanactis (Ascomycotina). - Bibl. Lichenol. 54: 1-205.
EIGLER, G., 1969: Studien zur Gliederung der Flechtengattung Lecanora. - Dissert. Bot. 4: 1-195
EKMAN, S., 1993: A taxonomic study of Ropalospora chlorantha, and a comparision between Ropalospora and Fuscidea. - Bryologist 96: 582-591.
ELIX, J., 1993: Progress in the generic delimitation of Parmelia sensu lato, Lichens (Ascomycotina: Parmeliaceae) and a sinoptic key to the Parmeliaceae. - Bryologist 96: 359-383.
ERICHSEN, C. F. E., 1935-36: Pertusariaceae. - In: Rabenhorst's Kryptogamen- Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, ed. 2. 9 (5, 1): 371- 728, Leipzig.
ERNST, G., 1993: Zur Ökologie und Verbreitung von Geisleria sychnogonioides, einer bislang kaum bekannten terricolen Flechte. - Herzogia 9 : 321-337.
ESSLINGER, T., 1977: A chemosystematic review of the brown Parmeliae. - J. Hattori Bot. Lab. 42: 1-211.
FEUERER, T., 1978: Zur Kenntnis der Flechtengattung Rhizocarpon in Bayern. - Ber. Bayer. Bot. Ges. 49: 59- 135.
FEURER, T., 1991: Revision der europäischen Arten der Flechtengattung Rhizocarpon mit nichtgelbem Lager und viezelligen Sporen. - Bibl. Lichenol. 39: 1-218.
FREY, E., 1932-33: Cladoniaceae (unter Ausschluss der Gattung Cladonia), Umbilicariaceae. - Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, ed. 2, 9 (4,1): I- X, 1-426, Leipzig.
FREY, E., 1959: Beiträge zu einer Lichenenflora der Schweiz I. Die Familie Physciaceae. - Ber. Schweiz. Bot. Ges. 69; 155-245.
FREY, E., 1963: Beiträge zu einer Lichenoflora der Schweiz II, III. Die Familie Physciaceae 73: 389-503.
FRIES, T. F., 1871-74: Lichenographia Scandinavica. - Upsaliae, 639 p.
FRÖBERG, L., 1989: The calcicolous lichens on the Great Alvar of Öland, Sweden, 109 p.. - Diss Inst. Syst. Bot. Lund.
GIERL, C. & KALB, K., 1993: Die Flechtengattung Dibaeis, Herzogia 9: 593-645.
GOWAN, S. P., 1989: The lichen genus Porpidia (Porpidiaceae) in North America. - Bryologist 92: 25-59.
GOWAN, S. P. AHTI, T., 1993: Status of the lichen genus Porpidia in eastern Fennoscandia. - Ann. Bot. Fenn. 30: 53-75.
GOWARD, T., 1987: Brodoa, a new lichen genus the Parmeliaceae. - Bryologist 89: 219-223.
GYELNIK, V. K., 1940: Lichinaceae, Heppiaceae, Pannariaceae. - Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, ed. 2.9 (2,2,1/2): 1-272, Leipzig.
HAFELLNER, J., 1978: Catolechia Flotow ex. Massalongo emend. Körber und Epilichen Clements ex Hafellner - zwei nahe verwandte Flechtengattungen. - Nova Hedwigia 30, 673-692.
HAFELLNER, J., MAYRHOFER, H. & POELT, J., 1979: Die Gattungen der Flechtenfamilie Physciaceae. - Herzogia 5: 39-79.
HAFELLNER, J., 1981: Epilichen Clements ex Hafellner, In Poelt, J. & Vezda, A., Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten II. - Bibl. Lichenol. 16: 149.
HAFELLNER, J., 1984: Studien in Richtung einer natürlicheren Gliederung der Sammelfamilien Lecanoraceae und Lecideaceae. - Beih. Nova Hedwigia 79: 241-371.
HAFELLNER, J., & CASARES-PORCEL, M., 1992: Untersuchungen an den Typusarten der lichinisierten Ascomycetengattungen Acarospora und Biatorella und die daraus entstehenden Konsequenzen. - Nova Hedwigia 55: 309-323.
HAFELLNER, J., 1993 a: Acarospora und Pleurosticta - zwei Ascomycetengattungen (Lecanorales) mit zahlreichen Konvergenzen. - Nova Hedwigia 56: 281-305.
HAFELLNER, J., 1993 b: Die Gattung Pyrrhospora in Europa. Eine erste Übersicht mit einem Bestimmumungsschlüssel der Arten nebst Bemerkungen zu einigen ausseuropäischen Taxa (lichenisierte Ascomycotina, Lecanorales). - Herzogia 9: 725-747.
HAKULINEN, R., 1954: Die Flechtengattung Candelariella Müller Argoviensis, mit besonderer Berücksichtigung ihres Auftretens und ihrer Verbreitung in Fennoskandien. - Ann. Bot. Soc. Vanamo 27 (3): 1-127.
HALE, M. E., 1965 a: Studies on the Parmelia borreri Group. - Sv. Bot. Tidsk. 59, 1: 37-48.
HALE, M. E., 1965 b: A monograph of Parmelia subgenus Amphigymnia. - Contr. U.S. Nat. Herb. 36: 193-358.
HALE, M. E., 1968: A synopsis of the Lichen genus Pseudevernia. - Bryologist 71: 1-10.
HALE, M. E., 1974: Morden-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Thelotremataceae). - Smithsonian Contr. Bot. 16: 1-46.
HALE, M. E., 1975: A revision of the lichen genus Hypotrachyna (Parmeliaceae) in Tropical America. - Smithsonian Contr. Bot. 25: 1-73.
HALE, M. E., 1976: A monograph of the lichen genus Parmelina (Parmeliaceae). - Smithsonian Contr. Bot. 33: 1-60.
HALE, M. E., 1987: A monograph of the lichen genus Parmelia Acharius sensu stricto (Ascomycotina, Parmeliaceae). - Smithsonian Contr. Bot. 66: 1-55.
HALE, M. E. 1990: A synopsis of the lichen genus Xanthoparmelia (Vainio) Hale (Ascomycotina, Parmeliaceae). - Smithsonian Contr. Bot. 74: 1-250.
HANKO, B., 1983: Die Chemotypen der Flechtengattung Pertusaria in Europa - Bibl. Lichenol. 19: 1-297.
HANKO, B., LEUCKERT, C. & AHTI, T., 1985: Beiträge zur Chemotaxonomie der Gattung Ochrolechia (Lichenes) in Europa. - Nova Hedwigia 42: 165-199.
HARRIS, R. C., 1973: The corticolous pyrenolichens of the Great Lakes region. - Michigan Bot. 12: 3-68.
HARRIS, R. C., 1975: A taxonomic revision of the genus Arthopyrenia Massal. s. lat. (Ascomycetes) in North America. - PhD. thesis, University of Michigan.
HARRIS, R. C. & BUCK, W. R., 1978: Lichens of the Mackinac Region II, Candelariella Müll.- Arg.. - Michigan Bot. 17: 155-161.
HAWKSWORTH, D. L. & CHAPMAN, D. S., 1971: Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf and its chemical races in the British Isles. - Lichenologist 5: 51-68.
HAWKSWORTH, D. L., 1972: Regional studies in Alectoria (Lichenes) II, The British species. - Lichenologist 5: 181-261.
HAWKSWORTH, D. L., 1981: Lichenothelia, a new genus for the Microthelia aterrima-group. - Lichenologist 13: 141-153.
HAWKSWORTH, D. L., 1985: A redisposition of the species referred to the ascomycete genus Microthelia. - Bull. British Mus. (Nat. Hist.) Bot. Ser. 14, 2: 181.
HECKLAU, C., LEUCKERT, C. & MAYRHOFER, H., 1981: Beiträge zur Chemie der Flechtengattung Rinodina (Ach.) Gray I. - Herzogia 5: 489- 498.
HENNIPMAN, E., 1978: De Nederlandse Cladonias (Lichenes). - Wet. Mededel. K. Nederl. Natuurh. Veren. 124: 1-80.
HENSSEN, A., 1963 a: The North American species of Placynthium. - Can. J. Bot. 41: 1687-1724.
HENSSEN, A., 1963 b: The North American species of Massalongia and generic relationships. - Can. J. Bot. 41: 1331-1346.
HENSSEN, A., 1963 c: Eine Revision der Flechtenfamilien Lichinaceae und Ephebaceae. - Symb. Bot. Upsal. 18: 1-123.
HENSSEN, A., 1987: Lichenothelia, a genus of microfungi on rocks. - Bibl. Lichenol. 25, 257-293.
HENSSEN, A., BÜDEL, B. & TITZE, A., 1987: Euopsis und Harpidium genera of the Lichinaceae (Lichenes) with rostrate asci. - Bot. Acta 101: 49-55.
HENSSEN, A. & JØRGENSEN, P. M., 1990: New combinations and synonyms in the Lichinaceae. - Lichenologist 22: 137- 147.
HENSSEN, A., 1994: Contribution to the morphology and species delimitation in Heppia senso stricto (lichenized Ascomycotina). - Acta Bot. Fennica 150: 57-73.
HERMANN, S., LEUCKERT, C., & POELT, J., 1973: Zur Kenntnis der Flechtengruppe Lecanora radiosa s. ampliss. - Willdenowia 7: 9-30.
HERTEL, H., 1967: Revision einiger calciphiler Formenkreise der Flechtengattung Lecidea. - Beih. Nova Hedwigia 24, 3301 Lehre, Verlag von J. Cramer, 155 pp, 18 plates.
HERTEL, H., 1969: Die Flechtengattung Trapelia Choisy. - Herzogia 1: 111-130.
HERTEL, H. & LEUCKERT, C., 1969 a: Über Flechtenstoffe und Systematik einiger Arten der Gattungen Lecidea, Placopsis und Trapelia mit C + rot reagierendem Thallus. - Willdenowia 5: 369-384.
HERTEL, H. & LEUCKERT, C., 1969 b: Über Flechtenstoffe und Systematik einiger Arten der Gattung Lecidea. - Nova Hedwigia 14: 291-300.
HERTEL, H., 1970: Parasitische lichinisierte Arten der Sammelgattung Lecidea in Europa. - Herzogia 1: 405-438.
HERTEL, H., 1975: Ein vorläufiger Bestimmungsschlüssel für die kryptothallinen, schwarzfrüchtigen, saxicolen Arten der Sammelgattung Lecidea (Lichenes) in der Holarktis. - Decheniana 127: 37-78.
HERTEL, H., 1977: Gesteinsbewohnende Arten der Sammelgattung Lecidea (Lichenes) aus Zentral-, Ost- und Südasien. - Ergebn. Forsch. Unternehmen Nepal Himalaya 6: 145-378.
HERTEL, H., 1983: Über einige aus Lecidea und Melanolecia (Ascomycetes lichenisati) auszuschliessende Arten. - Mitt. Bot. Staatssamml. München 19: 441- 447.
HERTEL, H., 1984: Über saxicole lecideoide Flechten der Subantarktis. - Beih. Nova Hedwigia 79: 399-499.
HERTEL, H. & KNOPH, J. G., 1984: Porpidia albocaerulescens eine weit verbreitete, doch in Europa seltene und vielfach verkannte Krustenflechte. - Mitt. Bot. Staatssamml. München 20: 467-488.
HERTEL, H. & RAMBOLD, G., 1985: Lecidea sect. Armeniaca: lecideoide Arten der Flechtengattungen Lecanora und Tephromela (Lecanorales). - Bot. Jahrb. 107: 469-501.
HERTEL, H. & RAMBOLD, G., 1987: Miriquidica genus novum Lecanoracearum (Ascomycetes lichenisati). - Mitt. Bot. Staatssamml. München: 377-392.
HERTEL, H. & RAMBOLD, G., 1988: Lecidea mosigii (Körb.) Anzi eine Art der Gattung Orphniospora Körb. (Fuscideaceae, Teloschistales). - Mitt. Bot. Staatssamml. München 27: 111-123.
HERTEL, H. & RAMBOLD, G., 1990: Zur Kenntnis der Familie Rimulariaceae (Lecanorales). - Bibl. Lichenol. 38: 145-189.
HILLMANN, J., 1936: Parmeliaceae - Rabenh. Kryptogamen-Flora, IX, 5/3, Leipzig.
HOLIEN, H., 1989: The genus Bryoria sect. Implexae in Norway. - Lichenologist 21: 243-258.
IMSHAUG, H. A. & BRODO, M. I., 1966: Biosystematic studies on Lecanora pallida and some related lichens in the Americas. - Nova Hedwigia 12, 1.
INOUE, M., 1981: A taxonomic study on the Japanese species of Fuscidea (lichens). - Hikobia, Suppl. 1: 161-176.
JAMES, P. W., POELT, J. & WIRTH, V., 1981: Fuscidea V. Wirth & Vezda, A.: Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten II. - Bibl. Lichenol. 16: 150-159.
JAMES, P. W. & WHITE, F. J., 1987: Studies on the lichen genus Nephroma. I. The European and Macaronensian species. - Lichenologist 19: 215-268.
JOHNSON, G. T., 1954: Ascogonia and spermatia of Stereocaulon. - Mycologia 46: 336-345.
JØRGENSEN, P. M., 1978: The lichen family Pannariaceae in Europe. - Opera Bot. 45: 1-123.
JØRGENSEN, P. M. & TØNSBERG, T., 1988: On some crustose lichens with Trentepohlia from shaded overhangs in coastal Norway. - Nordic J. Bot. 8 : 293-304.
JØRGENSEN, P. M., 1989: Notes on the lichen genus Ionaspis in Scandinavia. - Graphis scripta 2: 118-121.
JØRGENSEN, P. M., 1990: Studies in the lichen family Pannariaceae IV. The genus Degelia. - Bibl. Lichenol. 38: 253-276.
JØRGENSEN, P. M., 1994: Further notes on European taxa of the lichen genus Leptogium, with emphasis on the small species. - Lichenologist 26: 1-29.
Kalb, K., 1994: Frutidella, eine neue Flechtengattung fü.;r Lecidea caesioatra Schaer. - Hoppea 55: 581-586. KÄLLSTEN, L., 1993: The genus Opegrapha in Sweden. - Diss. Uppsala.
KÄRNEFELT, I., 1979: The brown fruticose species of Cetraria. - Opera Bot. 46: 1-150.
KÄRNEFELT, I., 1986: The genera Bryocaulon, Coelocaulon and Cornicularia and formerly associated taxa. - Opera Bot. 86: 1-90.
KÄRNFELT, I., 1989: Morphology and phylogeny in the Teloschistales. - Crypt. Bot. 1: 147-203.
KÄRNFELT, I., MATTSON, J. E. & THELL, A., 1992: Evolution and phylogeny of cetrarioid lichens. - Pl. Syst. Evol. 183: 113-160.
KÄRNFELT, I. & THELL, A., 1993: Chemical evolution of cetrarioid lichens. - Bibl. Lichenol. 53: 115-127.
KEISSLER, K., 1936-38: Pyrenulaceae bis Mycoporaceae. Coniocarpineae. - Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, ed. 2. 9 (1, 2): 1-505, Leipzig.
KEISSLER, K., 1958-60: Usneaceae. - Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, ed. 2. 9 (5, 4): 1-755, Leipzig.
KILIAS, H., 1981: Revision gesteinsbewohnender Sippen der Flechtengattung Catillaria Massal. in Europa. - Herzogia 5: 209-448.
KLINGSTEDT, F. W., 1965: Über Farbenreaktionen von Flechten der Gattung Usnea. - Acta Bot. Fennica, Helsinki-Helsingfors, 68: 1-23.
KNOPH, J. G., 1990: Untersuchungen an gesteinsbewohnenden xanthonhaltigen Sippen der Flechtengattung Lecidella (Lecanoraceae, Lecanorales) unter besonderer Berücksichtigung von aussereuropäischen Proben exklusive Amerika. - Bibl. Lichenol. 36: 1-183.
KROG, H., 1974: Taxonomic studies in the Hypogymnia intestiniformis complex. - Lichenologist 6: 135-140.
KROG, H. & JAMES, P. W., 1977: The genus Ramalina in Fennoscandia and the British Isles.- Norw. J. Bot. 24: 15-43.
KROG, H., OSTHAGEN, H. & TØNSBERG, T., 1980: Lavflora. Norske busk- og bladlav. - 312 p.; Oslo, Bergen, Tromsø.
KROG, H., 1982: Punctelia, a new lichen genus in the Parmeliaceae. - Nordic J. Bot. 2: 287-292.
KÜMMERLING, H., LEUCKERT, C. & WIRTH, V., 1991: Chemische Flechtenanalysen VI. Lepraria incana (L.) Ach.. - Nova Hedwigia 53: 507-517.
KÜMMERLING, H., LEUCKERT, C. & WIRTH, V., 1993: Chemische Flechtenanalysen VII. Lepraria lobificans Nyl.. - Nova Hedwigia 56: 211- 226.
KUROKAWA, S., 1962: A monograph of the genus Anaptychia. - Nova Hedwigia 6, 1.
LAMB, I. M., 1947: A monograph of the lichen genus Placopsis Nyl.. - Lilloa 13: 151-288.
LAMB, I. M. & WARD, S., 1974: A preliminary conspectus of the species attributed to the imperfect lichen genus Leprocaulon Nyl.. - J. Hattori Bot. Lab. 38: 499-553.
LAMB, I. M, 1977: A conspectus of the lichen genus Stereocaulon (Schreb.) Hoffm.. - J. Hattori Bot. Lab. 43: 191-355.
LAMB, I. M., 1978: Keys to the species of the lichen genus Stereocaulon (Schreb.) Hoffm.. - J. Hattori Bot. Lab. 44: 209-250.
LANGE, O. L., 1958: Eine neue Gonohymenia-Art (Lichenes) aus Mauretanien und ihre Stellung innerhalb der Gattung. - Ber. Deutsch. Bot. Ges. 71: 293-303.
LANGE, O. L., 1961: Die Flechte Gonohymenia hungarica Szat. und ihre systematische Stellung. - Nova Hedwigia 3: 361-366.
LAUNDON, J. R., 1974: Leproplaca in the British Isles. - Lichenologist 6: 102-105.
LAUNDON, J. R., 1981: The species of Chrysothrix. - Lichenologist 13: 101- 121.
LAUNDON, J. R., 1989: The species of Leproloma - the name for the Lepraria membranacea group. - Lichenologist 21: 1-22.
LAUNDON, J. R., 1992: Lepraria in the British Isles. - Lichenologist 24: 315-350.
LETTAU, G., 1932-37: Monographische Bearbeitung einiger Flechtenfamilien. - Fedde Rep. Beih. 69: 1-250
LEUCKERT, C., ZIEGLER, H. G. & POELT, J., 1971: Zur Kenntnis der Cladonia chlorophaea-Gruppe und ihrer Problematik in Mitteleuropa. - Nova Hedwigia 22: 503-534.
LEUCKERT, C., POELT, J. & HAHNEL, G. 1977: Zur Chemotaxonomie der eurasischen Arten der Flechtengattung Rhizoplaca. - Nova Hedwigia 28: 71-129.
LEUCKERT, C., SUDASZEWSKI, U. & HERTEL, H., 1975: Chemische Rassen bei Dimelaena oreina (Ach.) Norm. unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Mitteleuropa (Lichenes, Physciaceae). - Bot. Jb. 96: 238-255.
LEUCKERT, C. & MAYRHOFER, H., 1984: Beiträge zur Chemie der Flechtengattung Rinodina (Ach.) Gray II. - Herzogia 6: 373-385.
LEUCKERT, C & POELT, J., 1989: Studien über die Lecanora rupicola-Gruppe in Europa (Lecanoraceae). - Nova Hedwigia 49: 121-167.
LEUCKERT, C. & KÜMMERLING, H., 1991: Chemotaxonomische Studien in der Gattung Leproloma (Nyl.) Crombie (Lichenes). - Nova Hedwigia 52: 17-32.
LEUCKERT, C., KNOPH, J. G. & HERTEL, H., 1992: Chenotaxonomische Studien in der Gattung Lecidella (Lecanorales, Lecanoraceae) II. - Herzogia 9 : 1-17.
LLANO, G. A., 1950: A monograph of the lichen family Umbilicariaceae in the Western Hemisphere. - 281 p., Washington: Office of Naval Research.
LÖFGREN, O. & TIBELL, L., 1979: Sphinctrina in Europe. - Lichenologist 11: 109-137.
LUMBSCH, T., 1989: Die holarktischen Vertreter der Flechtengattung Diploschistes (Thelotremataceae). - J. Hattori Bot. Lab. 66: 133-196.
LYNGE, B., 1935: Physciaceae. - Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, ed. 2. 9 (6, 1): 37-188.
MAGNUSSON, A. H., 1925: Studies in the Rivulosa-group of the genus Lecidea. - Göteborgs Kungl. Vetenskaps-Viterhets-Samhälles Handl. 29 (4): 1-400.
MAGNUSSON, A. H., 1929: A monograph of the genus Acarospora. - Kungl. svenska Vetenskapsakad. Handl., III, 7 (4): 1-400.
MAGNUSSON, A. H, 1930: New or otherwise interesting Lecanora species. - Acta Horti Gothob. 6: 1-10.
MAGNUSSON, A. H., 1931: Studien über einige Arten der Lecidea armeniaca- und elata-Gruppe. - Meddel. Göteb. Bot. Trädg. 6: 93-143.
MAGNUSSON, A. H, 1932: Beiträge zur Systematik der Flechtengruppe Lecanora subfusca. - Medd. Göteb. Bot. Trädg. 7: 65-87.
MAGNUSSON, A. H., 1933: A monograph of the lichen genus Ionaspis. - Acta Horti Gothob. 8: 1-47.
MAGNUSSON, A.H, 1935: Acarosporaceae und Thelocarpaceae. - Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, ed. 2, 9 (5, 1): 1-318, Leipzig.
MAGNUSSON, A. H., 1939: Studies in the species of Lecanora, mainly the Aspicilia gibbosa group. - Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. III, 17 (5): 1-182.
MAGNUSSON, A. H., 1942: New or otherwise interesting Swedish lichens XI. - Bot. Not. 1942: 1-18.
MAGNUSSON, A. H., 1944: Studies in the ferruginea-group of the genus Caloplaca. - Göteb. Kungl. Vetensk. Vitt. Samh. Handl. Sjätte Följd. Ser. B, 3: 1-71.
MAGNUSSON, A, H., 1947: Studies in the non-saxicolous species of Rinodina mainly from Europe and Siberia. - Acta Horti Gothob. 17: 191-338.
MARSTALLER, R., 1971: Zur Kenntnis der Gesellschaften des Toninion-Verbandes im Unstruttal zwischen Nebra und Artern sowie im Kyffhäusergebirge. - Hercynia 8, 1: 34-51.
MATTSON, J.-E., 1993: A monograph of the genus Vulpicida (Parmeliaceae, Ascomycetes). - Opera Bot. 119: 1-61.
MATTSON, J.-E. & LAI, M.-J., 1993: Vulpicida, a new genus in Parmeliaceae (Lichenized Ascomycetes). - Mycotaxon 46: 425-428.
MAYRHOFER, H. & POELT, J., 1978: Rinodinella - eine neue Gattung der Flechtenfamilie Physciaceae. - Hoppea 37: 89-105.
MAYRHOFER, H. & POELT, J., 1979: Die saxicolen Arten der Flechtengattung Rinodina in Europa. - Bibl. Lichenol. 12: 1-186.
MAYRHOFER, H., 1984: Die saxicolen Arten der Flechtengattung Rinodina und Rinodinella in der Alten Welt. - J. Hattori Bot. Lab. 55: 327-493.
MAYRHOFER, H. & LEUCKERT, C., 1985: Beiträge zur Chemie der Flechtengattung Rinodina (Ach.) Gray III. - Herzogia 7 : 117-129.
MAYRHOFER, H. & POELT, J., 1985: Die Flechtengattung Microglaena sensu Zahlbruckner in Europa. - Herzogia 7: 13-79.
MAYRHOFER, H., 1987 a: Ergänzende Studien zur Taxonomie der Gattung Protothelenella. - Herzogia 7: 313-342.
MAYRHOFER, H., 1987 b: Monographie der Flechtengattung Thelenella. - Bibl. Lichenol. 26: 1-106.
MAYRHOFER, M., 1988: Studien über die saxicolen Arten der Flechtengattung Lecania in Europa II. Lecania s. str.. - Bibl. Lichenol. 28: 1-133.
MEYER, S. F. L., 1982: Segregation of the new lichen genus Foraminella from Parmeliopsis. - Mycologia 74: 592-598.
MEYER, S. F. L., 1985: The new lichen genus Imshaugia (Ascomycotina, Parmeliaceae). - Mycologia 77: 336-338.
MIGULA, W., 1929-31: Kryptogamenflora von Deutschland, Österreich und der Schweiz IV: Flechten, (1229) 1: 527 p., (1931) 2: 868 p, Berlin.
MOBERG, R., 1977: The lichen genus Physcia and allied genera in Fennoscandia. - Symb. Bot. Upsal. 22(1): 1-108.
MORENO, P. & EGEA, J. M., 1991: Biologia y taxonomia de la familia Lichinaceae, con especial referencia a las especies del S. E. Espanol y norte de Africa. - 87 p. Murcia: Universidad.
MORENO, P. & EGEA, J. M., 1992: Estudios sobre el complejo Anema-Thyrea-Peccania el sureste de la Peninsula Ibérica y norte de Africa. - Acta Bot. Barcinon. 41: 1-66.
MORUZI, C., PETRIA, E. & MANTU E., 1967: Catalogul Lichenilor din România (C.L.R.). - Acta Bot. Horti Bucurestiensis: 1- 389 (nr. taxoni 1- 2569, titluri lucrari publicate 201)
MOTYKA, J., 1936-1938: Lichenum generis Usnea studium monographicum. Pars systematica. - 651 p., Leopoli (Lublin).
MOTYKA, J., 1958: Rodzaj Alectoria Ach., podrodzaj Bryopogon (Link.) Th.Fr. Europie srodkowej (opisy gatunkow). - Fragm. Flor. Geobot. Krakow 3: 205.
MOTYKA, J., 1962: Porosty (Lichenes). VII. - 353 p; Warszawa.
NADVORNIK, J., 1940: Systematische Übersicht der mitteleuropäischen Arten der Flechtenfamilie Caliciaceae, Teil I. - Preslia, 18-19: 113-130.
NORDIN, I., 1972: Caloplaca sect. Gasparinia i Nord-europa. Taxonomica och ekologiska studier. - Skiv Service AB: 184 p., Uppsala.
NOWAK, J. & TOBOLEWSKI, Z., 1975: Porosty Polskie. - 1177 p., Warszawa.
OBERHOLLENZER, H. & WIRTH, V., 1984: Beiträge zur Revision der Flechtengattung Fuscidea. - Beih. Nova Hedwigia 79: 537-595.
OBERHOLLENZER, H. & WIRTH, V., 1985: Beiträge zur Revision der Flechtengattung Fuscidea. - Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A 376: 1-11.
OBERMAYER, W., 1994: Die Flechtengattung Arthrorhaphis (Arthrorhaphidaceae, Ascomycotina) in Europa und Grönland. - Nova Hedwigia 58: 275-333.
0HLSSON, K., 1974: A revision of the lichen genus Sphaerophorus. - Thesis, Michigan State University.
OZENDA, P. & CLAUZADE, G., 1970: Les lichens. étude biologique et flore illustrée. - 801 p., Paris: Masson & Cie.
PAUS, S., 1992: Der Cladonia chlorophaea- Komplex im Westmünsterland, Deutschland. - Int. J. Mycol. Lichenol. 5: 99-112.
PETTERSSON, B., 1964: Heppia lutosa (Ach.) Nyl. i Sverige, Bot. Not. 1, 94-102.
POELT, J., 1952: Die Lecanora subfusca- Gruppe in Süddeutschland. - Ber. Bayer. Bot. Ges. 29: 58-69.
POELT, J., 1954: Die gelappten Arten der Flechtengattung Caloplaca in Europa mit besonderer Berücksichtigung Mitteleuropas. - Mitt. Bot. Staatssamml. München 2: 11-31.
POELT, J., 1958: Die lobaten Arten der Flechtengattung Lecanora Ach. sens. ampl. in der Holarktis. - Mitt. Bot. Staatssamml. München 2 (19/20): 411-589.
POELT, J., 1961 a: Mitteleuropäische Flechten, VII. Zur Systematik der alpinen Formen von Bacidia citrinella (Ach.) Branth. et Rostr.. - Mitt. Bot. Staatssamml. München 4: 171-197.
POELT, J., 1961 b: Die mitteleuropäischen Arten der Lecidea goniophila-Gruppe. - Ber. Bayer. Bot. Ges. 34: 82-91.
POELT, J., 1964: Über einige chalkophile Lecanora-Arten der mitteleuropäischen Flora (Lichenes, Lecanoraceae). - Öster. Bot. Z. 111, 2/3: 257-268.
POELT, J., 1965 a: Über einige Artengruppen der Flechtengattungen Caloplaca und Fulgensia. - Mitt. Bot. Staatssamml. München 3: 371-607.
POELT, J., 1965 b: Zur Systematik der Flechtenfamilie Physciaceae. - Nova Hedwigia 9: 21-32.
POELT, J., 1966: Zur Kenntnis der Flechtengattung Physconia. - Nova Hedwigia 12, 1-2:107-135.
POELT, J. & WUNDER, H., 1967: Über biatorinische und lecanorinische Berandung von Flechten-Apotecien untersucht am Beispiel der Caloplaca ferruginea Gruppe,- Bot. Jahrb. 86, 256-265.
POELT, J. & FOLLMANN, G., 1968: Lecanactis stenhammari - ein mitteleuropäischer Vertreter der Roccellaceen. - Herzogia 1: 61-65.
POELT, J., 1969: Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. - (71) + 757 S., Lehre: Cramer.
POELT, J. & VEZDA, A., 1969: Über Bau und systematische Stellung der Flechtengattung Solorinella. - Flora B: 158: 223-231.
POELT, J. 1975: Squamarina serpentini species nova (Lichenes, Lecanoraceae) aus Serbien. - Herzogia 3: 425-432.
POELT, J., DÖBBELER, P., 1975: Über moosparasitische Arten der Flechtengattungen Micarea und Vezdaea. - Bot. Jahrb. 96, 1-4: 328-352.
POELT, J. & HAFELLNER, J., 1975: Schlauchpforten bei der Flechtengattung Thelocarpon. - Phyton 17: 67-77.
POELT, J. & VEZDA, A., 1977: Bestimmungsschlüssel europäischen Flechten. Ergänzungsheft I. - Bibl. Lichenol. 9: 1-258.
POELT, J. & VEZDA, A., 1981: Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Ergänzungsheft II. - Bibl. Lichenol. 16: 1-390.
POELT, J., 1983: Bryonora, eine neue Gattung der Lecanoraceae. - Nova Hedwigia 38: 73-111. POELT, J. & OBERMAYER, W., 1990: Über Thallosporen bei einigen Krustenflechten. - Herzogia 8: 273- 288.
POELT, J, & OBERMAYER, W., 1991: Beiträge zur Kenntnis der Flechtenflora des Himalaya II. Die Gattung Bryonora (Lichenes, Lecanoraceae) zugleich eine Revision aller Arten. - Nova Hedwigia 53: 1-26. POELT, J. & LEUCKERT, C., 1991: Der Formenkreis von Protoparmelia atriseda (Lichenes, Lecanoraceae) in Europa. - Nova Hedwigia 52: 39-64.
POELT, J. & PETUTSCHNIG, W., 1992: Xanthoria candelaria und ähnliche Arten in Europa. - Herzogia 9: 103-114.
PURVIS, O. W., COPPINS, J., HAWKSWORTH, D. L., JAMES, P. W. & MOORE, D. M., 1992: The Lichen Flora of Great Britain and Ireland. - 710 p., London: Natural Hist. Mus. Publ.
RAMBOLD, G., 1989: A monograph of the saxicolous lecideoid lichens of Australia (excl. Tasmania). - Bibl. Lichenol. 34: 1-345.
RAMBOLD, G., TRIEBEL, D. & HERTEL, H., 1993: Icmadophilaceae, a new family in the Leotiales. - Bibl. Lichenol. 53: 217- 240.
REDINGER, K., 1937-38: Arthoniaceae, Graphidaceae, Chiodectonaceae, Dirinaceae, Roccelaceae, Lecanactidaceae, Thelotremaceae, Diploschistaceae, Gyalectaceae und Coenogoniaceae. - Rabenhorst's. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Scweiz, ed. 2, IX, 2/1, Leipzig.
REDINGER, K., 1939: Restitution und kritische Revision der Flechtengattungen Enterographa Fée und Sclerophyton Eschw.. - Fedde Repert. 43: 52-73.
RICHARDSON, D. H. S., 1967: The transplantation of lichen thalli to solve some taxonomic problems in Xanthoria parietina (L.) Th.Fr.. - Lichenologist, 3: 386-391.
ROGERS, R. W & HAFELLNER, J., 1988: Haematomma and Ophioparma: Two superficially similar genera of lichenized fungi. - Lichenologist 20: 167-174.
ROPIN, K. & MAYRHOFER, H., 1993: Zur Kenntnis corticoler Arten der Gattung Rinodina (lichenisierte Ascomyceten) in den Ostalpen und angrenzenden Gebieten. - Herzogia 9: 779- 835.
RUOSS, E. & AHTI, T., 1989: Systematics of some reindeer lichens (Cladonia subg. Cladina) in the Southern Hemisphere. - Lichenologist 21: 29-44.
SALISBURY, S., 1966: A monograph of the lichen genus Thelocarpon Nyl.. - Lichenologist 3:175-196.
SANCHO, L. G., 1982: Nuevos datas los Umbilicariaceae ibericos. - Collectanea Botanica 13, 1, 339, Barcelona.
SANCHO, L. G., SERINO, E., ARROYO, R. & MONRIQUE, G., 1991: Quimica y distribucion de Umbilicaria freyi, U. grisea y U. hirsuta en la Peninsula Iberica. - Acta Bot. Malacit. 16, 1, 175, Malaga.
SANDSTEDE, H., 1931: Die Gattung Cladonia. - Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, ed. 2. 9 (4,2): 1-531, Leipzig.
SANTESSON, R., 1952: Foliicolous lichens I. A revision of the taxonomy of the obligately foliicolous lichenized fungi. - Symb. Bot. Upsal. 12 (1): 1-590.
SAUTERMEISTER, F. L., 1907: Callopisma cerinellum Nyl.. - Jahresh. Verein. Naturk. Wüttemb. 63: 458-460.
SAVICZ, P. V., 1964: De forma cetrariae cucullatae (Bell.) Ach. f. minuscula Elenk et Savicz. - Novosti sist. nizsih rastenii: 223-225.
SAVICZ, P. V., 1965: Species nova generis Cladonia. - Novitates sist. Plant. non vasc.: 166-168.
SCHADE, A., 1932: Die Verbreitung von Racodium rupestre Pers. und Coenogonium nigrum (Huds.) Zahlbr. in Sachsen nebst einigen biologischen Bemerkungen. - Beih. Bot. Centralbl. Erg.-Bd. 49: 421- 437.
SCHADE, A., 1955: Zur sächsischen Flechtenflora insbesondere aus der Familie der Umbilicariaceen. - Nova Acta Leopold. N. F. 17: 195-280
SCHAUER, T., 1964: Die Flechtengattung Mycoblastus in Mitteleuropa. - Nova Hedwigia 8: 301-310.
SCHAUER, T., 1965: Die holz- und rindenbewohnenden Arten der Flechtengattung Buellia s. str. im Nordalpenraum. - Mitt. Bot. Staatssamml. München 5: 609-626.
SHEARD, J. W., 1967: A revision of the lichen genus Rinodina (Ach.) Gray. in the British Isles. - Lichenologist 3, 328.
SCHEIDEGGER, C., 1987: Buellia uberior und B. miriquidica (Physciaceae, Lecanorales), zwei lichenicole Krustenflechten auf Schaereria tenebrosa. - Bot. Helv. 97: 99-116.
SCHEIDEGGER, C., 1988: Beiträge zu einer Revision gesteinsbewohnender Arten der Flechtengattung Buellia De Not. in Europa. - Diss. Bern, 120p.
SCHEIDEGGER, C., 1993: A revision of European saxicolous species of the genus Buellia de Not. and formerly included genera. - Lichenologist 25: 315-364.
SCHIMAN-CZEIKA, H., 1988: Beobachtungen an Lempholemma-Arten aus dem Ostalpenraum (Lichenes, Lichinaceae). - Plant Syst. Evol. 158: 283-288.
SCHINDLER, H., 1938: Beiträge zur Geographie der Flechten IV, Die Verbreitung von Caloplaca fulgens in Deutschland. - Ber. Deutsch. Bot. Ges. 56, 1-10.
SCHINDLER, H., 1976: Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes. 2. Mitt.: Parmeliaceae, Teil 2 und Nachtrag zu Teil 1. - Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdwutschl. 35: 53-73.
SCHINDLER, H., 1970: Über das Vorkommen von Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC. im nördlichen Schwarzwald. - Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschl. 29: 111-114.
SCHINDLER, H & HAWSKWORTH, D. L., 1976: Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes (3. Mitt.: Die Arten der Gattung Alectoria). - Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschl. 35: 75-80.
SCHINDLER, H., 1985: Erstfund der Flechte Parmelia glabra (Schaer.) Nyl. im Schwarzwald und ihre Verbreitung in Deutschland und angrenzenden Gebieten. - Carolinea, 42: 43-50
SCHINDLER, H & BIBINGER, H., 1987: Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes 4. Die Gattung Usnea. - Carolinea 45: 77-88.
SCHINDLER, H., 1990: Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes 5. Baeomyces, Sphaerophorus, Leprocaulon und Stereocaulon. - Carolinea 48: 37-44.
SCHINDLER, H., 1992: Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes 7. Ramalina und Evernia. - Carolinea 50: 45-56.
SCHOLANDER, P. F., 1936: On the Apothecia in the Lichen Family Umbilicariaceae, Nyt Mag. Naturvid. Oslo 75, 1-33.
SCHMIDT, A., 1962: Die Gattung Cyphelium in Bayern. - Ber. Bayer. Bot. Ges. 35: 113-119.
SCHMIDT, A., 1970: Anatomisch-taxonomische Untersuchungen an europäischen Arten der Flechtenfamilie Caliciaceae. - Mitt. Staatsinst. Allg. Bot. Hamburg 13: 111-166.
SCHNEIDER, G., 1979: Die Flechtengattung Psora sensu Zahlbruckner. Versuch einer Gliederung. - Bibl. Lichenol. 13: 1-291.
SCHREINER, E. & HAFELLNER, J., 1992: Sorediöse, corticole Krustenflechten im Ostalpenraum. I. - Bibl. Lichenol. 45: 1-291
SCHWAB, A., 1986: Rostfarbene Arten der Sammelgattung Lecidea (Lecanorales)- Revision der Arten Mittel- und Nordeuropas. - Mitt. Bot. Staatssamml. München 22: 221-476.
SERVIT, M., 1954: Lichenes familiae Verrucariacearum. - 249 p., Praha.
SIERK, H. A., 1964: The genus Leptogium in North America north of Mexico. - Bryologist 67: 245-317.
STEIN, B., 1879: Flechten. - In COHN, F., Kryptogamenflora von Schlesien 2 (2): I-VIII: 1-400.
STENROOS, S., 1989 a: Taxonomy of the Cladonia coccifera group 1,- Ann. Bot. Fenn. 26: 157-168.
STENROOS, S., 1989 b: Taxonomy of the Cladonia coccifera group 2. - Ann. Bot. Fenn. 26: 307-317.
SUOMINEN, J. & AHTI, T., 1966: The occurrence of the lichens Cladonia nemoxyna, C. glauca and C. polycarpoides in Finland. - Ann. Bot. Fenn. 3, 418-423.
SWINSCOW, T., 1962: Pyrenocarpous lichens: 3. The genus Porina in the British Isles. - Lichenologist 2: 6-56.
SWINSCOW, T., 1963: Pyrenocarpous lichens: 4. Guide to the British species of Staurothele. - Lichenologist 2: 152-171.
SWINSCOW, T., 1964: Pyrenocarpous lichens: 6. The genus Thrombium in the British Isles. Species of Belonia Körber in Britain. - Lichenologist 2: 276-283.
SWINSCOW, T., 1970: Pyrenocarpous lichens: 14. Arthopyrenia Massal. sect. Acrocordia (Massal.) Müll.- Arg. in the British Isles. - Lichenologist 4: 218-223.
SWINSCOW, T., 1971: Pyrenocarpous lichens: 15. Key to Polyblastia in the British Isles. - Lichenologist 5: 92-113.
TALLIS, J. H., 1959: The British species of the genus Usnea. - Lichenologist 1: 49-83.
TAVARES, C. das NEVES, 1945: Contribuiceio para o estudo das Parmeliaceas Portuguesas. - Portugaliae Acta Biol. Ser. B, 1, 2, 1-210.
TEHLER, A., 1983: The genera Dirina and Roccellina (Roccellaceae). - Opera Bot. 70: 1-86.
TEHLER, A., 1993: The genus Schismatomma (Arthoniales, Euascomycetidae). - Opera Bot. 118: 1-38.
THOMSON, J. W., 1963: The lichen genus Physcia in North America. Beih. Nova Hedwigia 7, 1.
THOMSON, J. W., 1968: Notes on Rhizocarpon in the Arctic. - Nova Hedwigia 14: 421- 480.
TIBELL, L., 1971: The genus Cyphelium in Europe. - Svensk Bot. Tidskr. 65: 138-164.
TIBELL, L., 1973: Notes on Caliciales. II. Some species from the Nordic Countries. - Svensk Bot. Tidskr. 67: 445-455.
TIBELL, L., 1975: The Caliciales of boreal North America. - Symb. Bot. Upsal 21 (2): 1-128.
TIBELL, L., 1976: The genus Thelomma. - Bot. Not. 129: 221-249.
TIBELL, L., 1977: Lavordningen Caliciales i Sverige. Inledning och släktet Calicium. - Svensk Bot. Tidskr. 71: 239-259.
TIBELL, L., 1978 a: Lavordningen Caliciales i Sverige. Släktena Chaenotheca och Coniocybe. - Svensk Bot. Tidskr. 72: 171- 188.
TIBELL, L., 1978 b: The genus Microcalicium. - Bot. Notiser 131: 229-246.
TIBELL, L., 1980 a: Lavodningen Caliciales i Sverige. Släktena Cyphelium, Microcalicium, Sphaerophorus, Sphinctrina, Thelomma och Tholurna. - Svensk Bot. Tidskr. 74: 55-69.
TIBELL, L., 1980 b: The lichen genus Chaenotheca in the Northern Hemisphere. - Symb. Bot. Upsal. 23 (1): 1-65.
TIBELL, L., 1981: Calicium Pers., In: POELT, J. & VEZDA, A.: Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten II. - Bibl. Lichenol. 16: 118-122.
TIBELL, L., 1984: A reappraisal of the taxonomy of Caliciales. - Beih. Nova Hedwigia 79: 597-713.
TIBELL, L., 1990: Anamorphs in Mycocalicium albonigrum and M. subtile (Caliciales). - Nordic J. Bot. 10: 221-242.
TIMDAL, E., 1984 a: The genus Hypocenomyce (Lecanorales, Lecideaceae) with special emphasis on the Norwegian and Swedish species. - Nordic J. Bot. 4: 83-108.
TIMDAL, E., 1984 b: The delimitation of Psora (Lecideaceae) and related genera, with notes on some species. - Nordic J. Bot. 4: 525-540.
TIMDAL, E. & HOLTAN-HARTWIG, J., 1988: A preliminary key to Rhizocarpon in Scandinavia. - Graphis Scripta 2: 41-54.
TIMDAL, E., 1991: A monograph of the genus Toninia (Lecideaceae, Ascomycetes). - Opera Bot. 110: 1-137.
TITOV, A. & TIBELL, L., 1993: Chaenothecopsis in the Russian Far East. - Nordic J. Bot. 13: 313-329
TOBOLEWSKI, Z., 1954: Notulae ad floram lichenum montium Pieniny pertinentes. - Fragm. Flor. Geobot. Krakow. 1, 2: 3-68.
TØNSBERG, T., 1992: The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. - Sommerfeltia 14: 1-331.
TORRENTE, P. & EGEA, J. M, 1989: La familia Opegraphaceae en el área Mediterránea de la Peninsula Ibérica y Norte de Africa. - Bibl. Lichenol. 32: 1-182.
TRIEBEL, D., 1989: Lecideicole Ascomyceten, eine revision der obligat lichenicolen Ascomyceten auf lecideoiden Flechten. - Bibl. Lichenol. 35: 1-278.
VAINIO, E., 1921: Lichenographia Fennica I. Pyrenolichenes. - Acta Soc. Fauna Flora Fennica 49 (2): 1-294.
VAINIO, E., 1922: Lichenographia Fennica II. Baeomyceae et Lecideales. - Acta Soc. Fauna Flora Fennica 53: 1-532.
VAINIO, E., 1927: Lichenographia Fennica III. Coniocarpeae. - Acta Soc. Fauna Flora Fennica 57: 1-138.
VAINIO, E., 1934: Lichenographia Fennica IV. Lecideales II. - Acta Soc. Fauna Flora Fennica 57: 1-506.
VERSEGHY, K., 1956: Studien über die Gattung Ochrolechia I. - Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 7, 283-298.
VERSEGHY K., 1965: Die Verbreitung von Umbilicaria pustulata Hoffm. und ihre gesellschaftlichen Verhältnisse in Ungarn. - Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 57:159-164.
VERSEGHY, K., 1966: Squamaria und Squamarina- Arten in Ungarn, Bot. Közlm. 52, 3, 124-130.
VEZDA, A., 1958: Ceskoslovenské druhy rodu Gyalecta a Pachyphiale s klicem a prehledem evropskych druhu. - Acta univ. agric. sylviv. Brno 1958 (1): 21-56.
VEZDA, A., 1959: A taxonomii, rozsireni a ekologii lisejniku Belonia russula Kbr. ve stredni Evrope. - Priridov Cas. slezsky 20: 241-253.
VEZDA, A., 1961: Der Formenkreis der Arthopyrenia conoidea (Fr.) Zahlbr. in der Tschechoslowakei. - Acta Mus. Silesiae, Ser. A 10: 131-138.
VEZDA, A., 1965: Flechtensystematische Studien I. Die Gattung Petractis Fr.. - Preslia 37: 127-143.
VEZDA, A., 1966: Flechtensystematische Studien IV. Die Gattung Gyalidea Lett.. - Folia Geobot. Phytotax. 1: 311-340.
VEZDA, A., 1967: Flechtensystematische Studien VI. Die Gattung Sagiolechia Massal.. - Folia Geobot. Phytotax. 2: 383-396.
VEZDA, A., 1968: Taxonomische Revision der Gattung Thelopsis Nyl. (lichenisierte Fungi). - Folia Geobot. Phytotax. 3: 363-406.
VEZDA, A., 1970: Neue oder wenig bekannte Flechten in der Tschechoslowakei. I. - Folia Geobot. Phytotax. 5: 307-337.
VEZDA, A., 1978: Neue oder wenig bekannte Flechten in der Tschechoslowakei II. - Folia Geobot. Phytotax. 13: 397-420.
VEZDA, A., 1979: Flechtensystematische Studien XI. Beiträge zur Kenntnis der Familie Asterothyriaceae (Discolichenes). - Folia Geobot. Phytotax. 14: 43-94.
VEZDA, A., 1990: Bacidina, genus novum familiae Lecideaceae s. lat. (Ascomycetes lichenisati). - Folia Geobot. Phytotax. 25: 431-432.
VEZDA, A. & POELT, J., 1991: Die Flechtengattung Gyalidea Lett. ex Vezda (Solorinellaceae). Eine Übersicht mit Bestimmungsschlüssel. - Nova Hedwigia 53: 99-113.
VITIKAINEN, O., 1981: Peltigera Willd., nom. cons. - In: POELT, J & VEZDA, A., 1981, Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten II. - Bibl. Lichenol. 16: 1-390.
VITIKAINEN, O., 1994: Taxonomic revision of Peltigera (lichenized Ascomycotina) in Europe. - Acta Bot. Fenn. 152: 1-96.
WADE, A. E., 1965: The Genus Caloplaca Th.Fr. in the British Isles. - Lichenologist 3, 1, 1-28.
WEBER, W. A., 1968: A taxonomic revision of Acarospora, subgenus Xanthothallia. - Lichenologist 4: 16-31.
WIRTH, V., 1966: Die Flechten des Südschwarzwaldes, I Teil, Umbilicariaceae, Parmeliaceae, Stictaceae und Peltigeraceae. - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland 25, 2: 119-131.
WIRTH, V., 1995: Die Flechten Baden-Württembergs, Teil I, II. - 555 Farbfotos, 55 Schwarzweissfotos und Zeichnungen, 996 Verbreitungskarten, Stuttgart. 1008 p.
WUNDER, J., 1974: Schwarzfrüchtige, saxicole Sippen der Gattung Caloplaca (Lichenes, Teloschistaceae) in Mitteleuropa, dem Mittelmeergebiet und Vorderasien. - Bibl. Lichenol. 3: 1-186.
ZAHLBRUCKNER, A., 1903: Die Parmelia ryssolea der pannonischen Flora. - Magy. Bot. Lapok 2, 6: 169-179, Budapest.
ZAHLBRUCKNER, A., 1922-40: Catalogus Lichenum universalis (A.Z.C.L. I-X), Leipzig.
ZSCHACKE, H., 1933-34: Epigloeaceae, Verrucariaceae und Dermatocarpaceae. - Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, ed. 2. 9 (1,1): 44-695, Leipzig.
Anon., 1960: Monografia geografica a R.P.R., I Geografia fizica. - Ed. Acad. R.P.R.

C. References after 1998 (not in checklist) / A. Publications on lichens in Romania / B. General references

Gülsah COBANOGLU, Mustafa YAVUZ, Iulian COSTACHE, Irina RADU, Birkan ACIKGÖZ, Laurentiu BALONIU. 2009: Epiphytic and terricolous lichens diversity in Cozia National Park (Romania). Oltenia. Studii si comunicari. Stiintele Naturii XXV: 17-22.
Iulian COSTACHE, Mustafa YAVUZ, Gülca SOBANOGLU, Daniel RADUTOIU, Irina RADU. 2007: Preliminary data about the Romanian-Turkish colaboration in the study of the lichens from Cozia Mount. University of Craiova, ser. Biologie XII (XLVIII): 15-20.
Mustafa YAVUZ, Gülsah COBANOGLU. 2008: Lichen records from Dobrogea, Romania. Oltenia. Studii si comunicari. Stiintele Naturii XXIV: 17-21.